Tillverkningsnr 251 typ BV Björn

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Ljusnans Flottningsförening i Bollnäs den 28 mars 1953. Längd 13,00 m. Bredd 3,80 m. I orginal en Seffle 50 hkr tändkulemotor typ S210 BF med motornummer 8894 och ett varpspel typ SM 40 för 16 mm lina med 1200 m längd..

Båten byggdes för att trafikera Orsjön. När flottningen upphörde 1969 blev båten fritidsbåt i Arbrå. Dåvarande ägaren kom ej överens med Sefflemotorn som mest gick på en cylinder varför en 6 cylindrig Volvo Penta på ca 120 hkr installerades. Björn flyttades 1985 till Dellen där hon fanns våren 2022, då utbjuden till försäljning. Båten hade gått i någon form av passagerartrafik på Dellensjöarna men den verksamheten har upphört runt 2005. Inredningsbilder nedan från säljarna

 

Björn på väg ut ur verkstaden våren 1953. Foto Lidwalls arkiv

Lars Brolin sände oss denna bild på Björn sannolikt i Orsjön. Foto Bernt Fogelberg 1965 09 26

 Samma dag som bilden ovan togs.  Foto Bernt Fogelberg 1965 09 26 i SSHM samling.

Björn som passagerarbåt på Dellen. Foto genom Åke Nätterö från hemsidan Moviken.se

Björn vid sin brygga i Näsviken  Foto red 2009 08 03

Björn vid sin brygga i Näsviken  Foto red 2009 08 03

Björn vid sin brygga i Näsviken  Foto red 2009 08 03

I april 2022 blev båten till salu. Foto Anders 2022 04 22

Styrhuset. Foto Anders 2022 04 22

Under däck. Foto Anders 2022 04 22

Maskinrummet. Foto Anders 2022 04 22

Tillbaks