Tillverkningsnr 252 typ BVV 10 nu Djupvik

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Hedströmmens Flottningsförening, Björsjön Ludvika 17 maj 1955. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Båten har en Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BFV med motornummer 8958 och levererades med varpspel typ SM-7. Båten levererades med 800 meter 8 mm lina på spelet. Båten byggdes med skvättbord. 4 mm plåt i bordläggningen samt 5 mm i bogen.

Båten köptes våren 2013 av redaktionen för Lidwallssidan. Nedan kan du läsa om forskningen om båtens historia efter sågverksepoken.

Djupviks kulmotorn är startad, se hur det gick till.

Den gamla Sefflen gick igång på andra knuffen den 24 juni 2013

Nu ute på Siljans vatten ett år senare.

Botten är nådd och Djupvik är sakta på väg uppåt. foto Red 2013 07 10

I Österfärnebo foto Red 2013 04 06

Djupvikspaning våren 2013

Vi visste Anders Josefsson i Österfärnebo köpt båten från ett dödsbo i Näs i Avesta i slutet av 90-talet, en uppgift talade då om att den kommit från DFF. Vi kunde se att den blivit ombyggd till fritidsbåt av en duktig smed. Motorn var flyttad akterut, skvättborden bortskurna, friborden höjda till samma nivå som den ursprungliga ruffen och något breddade, båten hade fått gångbord runt en snipinspirerad överbyggnad med ruff och doghouse. Kanske var båtens akter skadad? Hela akterspegeln är bytt och en ny invändig hjärtstock är monterad.
Frontskottet har tagits bort men tillverkningsskylten var räddad och fastskruvad på ett skott i trä. Detta gjorde identifieringen lätt och Sefflemotorns nummer stämde också med tillverkningskortets. Vi visste alltså vilken båt det var men mycket lite om dess öden och äventyr.

Vi började att forska från tillverkningskortet och framåt:
- Den levererades till Hedströmmens Flottningsförening i Ludvika. Båten som då inte hade något namn spelade timmer på Malingsbosjön som genomflyts av Hedströmmen.

Några "gubbar" på uppdrag på Malingens vida vatten. Båten en äldre BVV 10 som tillhör Malingsbo Revir och har tillverkningsnr 88.
Foto från skriften Hedströmmens Flottled av Carl-Eric Janlöv

När sjön var slutflottad flyttades båten till sjön Övre Vättern där slutmålet för flottningen låg; sågverket i Skinnskatteberg. Där brukades den för hanteringen av timret som förvarades i vattnet före sågning. Båten gick ca 1 månad om året och var kanhända en felinvestering med dagens mått mätt, däremot kan dagens tändkuleentusiaster glädja sig över en Säfflemotor med väldigt få drifttimmar! Det vi vet om båtens tidiga historia har berättats av Anders Karlsson vars far körde båten under tiden i Malingsbo. Redan efter tre år -1957 - upphörde flottningen i dessa svårflottade vattendrag. Några påföljande år kom båten att brukas vid sågen i Skinnskatteberg men vad som därefter hände med båten var ännu okänt när vi övertog båten. Spåret från verkstaden i Övermo och framåt slutade för tillfället i Skinnskatteberg.

Sågen i Skinnskatteberg med timmertippen i förgrunden. Här gick Djupvik i trafik i början av 1960- talet. Foto red. 2013 05 11


Spaningen fortsatte vid reds skrivbord, nu från Österfärnebo och bakåt i tiden: Vi kontaktade Turistbyrån i Avesta kommun och fick den vägen kontakt med Inger M Eriksson i By sockengille.  Inger M var en lyckträff som via sina kontakter hjälpte oss bakåt i historien med c:a 40 år! Det faktum att hon själv bodde på en plats som hette Djupvik gjorde att pulsen steg direkt! Den första källan hon anlitade var Lennart Wiklund som kunde mycket om flottningsbåtar verksamma i denna del av Dalälven. Han berättade för Inger M att Djupvik var båten som stått i många år hos hennes granne, Rune Ågren som avled 1984.
Vad vi tror är nu att Assi som ägde sågen i Skinnskatteberg dit vi spårat båten, flyttat den till sågverket i Horndal som man också ägde. Efter några turer hamnade den sen i Rune Ågrens ägo någon gång i mitten av 70-talet. Varken Lennart eller båtens ägare betraktade båten som någon flottningsbåt, den kan ju varit en allmän arbetsbåt runt sågen?

Djupvik i Gammelstilla 15 juli 2002. foto red.


Runes änka Sigun berättar för Inger M att det var hon som sålt båten till Anders i Österfärnebo och att Rune döpt båten efter byn Djupvik som de bodde i. Han hade den för nöjes skull och gjorde någon tur ut på Bysjön emellanåt. Inger M kunde med glädje erinra sig hur mysigt det lät när han puttrade iväg. Sigun kunde också berätta att båten byggdes om av Erik Lindström, ägare till Lindströms mekaniska som låg på västra sidan av Dalälven. Erik - som avled runt 2010- var en mycket skicklig verkstadsarbetare, det var vad red kunde konstatera efter att ha besiktat båten; det var ett riktigt proffs som gjort ombyggnaden! Sigun berättade att hennes man rest ned till Säffle och köpt delar till motorn.
Våra nyvunna vänner och kontakter Inger M Eriksson och Lennart Wiklund fortsätter forskandet. Red planerar också ett fältbesök i dessa intressanta trakter

Tillverkningsskylten. Den ljusgrå färgen på baksidan av skylten är säkert originalfärgen båten målades i 1955. Den ljusgrå förefaller ersatts av svart för på skyltens sidor finns svarta färgfragment som till slut har övermålats av rött, se nedre hålet till vänster på bilden ovan. När vi köpte båten var skylten skruvad i ett klarlackat träskott så de tre färgerna kommer troligen från plåtskottet skylten satt i från början.

Red hade även tidigare varit i kontakt med Djupvik:

Djupvik i Gammelstilla. foto red 2002 07 15

Orginalmotorn är flyttad akterut. foto red 2002 07 15.

Lövrikt. Djupvik i Gammelstilla. foto red. 2002 07 15

Sedan bilderna togs 2002 fick båten rutor och 2005 företog Anders J. en provtur i Dalälven vid Gysinge. Intresset svalnade då det visade sig att båten var väldigt rank, mest troligt beroende på vikten och höjden på överbyggnaden. I mars 2013 frågade Anders Josefsson redaktionen för Lidwallssidan om den ville köpa båten och i april 2013 var köpet ett faktum. Båten flyttades till Leksand för upprustning och i ett första skede uppstart av kulmotorn. Vi kommer att fortlöpande rapportera ev. framsteg

I Österfärnebo. Timmerburen är kvar men aktern är ombyggd. Vi hoppas attt mysteriet med den ombyggda aktern klarnar, det är en mycket erfaren plåtslagare som gjort jobbet. foto Red 2013 04 06

I Österfärnebo foto Red 2013 05 12 .

I Österfärnebo foto Red 2013 05 12 .

Avlyft från sin egen vagn med hjälp av reds egen portabla lyftbock. Ett oumbärligt hushållsredskap för varpbåtsbaxare! Foto Red 2013 05 27

Pålyft på högfartstrailern för transport till fädernejorden, eller heter det fostervattnen? Transportansvarig redaktör filosoferar över kultryck, lastsäkring och vikter. Foto Red 2013 05 27

Lyckligt hemma på verkstadsgården. Trailern är mer avpassad för sjösättning än landsättning, tur att det finns hjälpsamma farmare med håg och fallenhet för finlir med frontlastare! Foto Red 2013 05 27

Det blir fosterjorden ett bra tag, tekniken är i stort behov av service efter 10 år i stillhet. Dessutom tvingas vi medge att hon är en aning matt i lacken...
Som synes är en motorbock till Säfflemotorer bra till mycket!
Foto Red 2013 05 27

Vi startade upp med att rensa båten helt. foto Red 2013 06 25

Den stora pulpitbågen är borttagen, motorn går igen och friboden maskinborstade och grundade. foto Red 2013 07 10

BB:sidans botten och fribord slipade och grundmålade. Porerna ser värre ut än vad de är, men några riktigta djupingar visade sig senare vara genomrostade hål. Nåväl, det är en plåtbåt så det är inte så svårt att åtgärda. foto Red 2013 07 22.

Bottenfinalen är nära - va skönt !! foto Red 2013-08-01

Kaplördag - hytten var betydligt tyngre än vi trodde men allt gick bra. Nu är hela botten målad så vi kan återigen flytta över båten på trailen. foto Red 2013-08-01

När linjen väl var bestämd och dragen var det bara att börja skapa. foto Red 2013-09-21

Det hela avslutades med ett helsvetsat rundjärn som snabbt grundades. foto Red 2013-09-21

Ja, så kommer hon att se ut. Red hoppas få på lite grundfärg innan vintern slår till. foto red 2013-09-21

Red. var tvungen att testa den nya namnmatrisen på en grundad och lackad yta. Foto 2013-10-06 Red.

 

Mer färgprov. Börjar likna nått. Foto 2013-10-25 Red.

Utsidan under kontroll. 2013-11-17 foto red.

Utsidan målad. Foto red 2014-04-19

Också är insidan påbörjad. Vi har sparat originalbeteckningen på plåten B8. Där kommer vi att lägga linolja över den gamla texten. Foto red 2014-04-20

Nu är hon på väg att bli lite mer inrutad. Foto red 2014-04-20

Lite ny och gammal durk på plats. Foto Red 2014-06-01

Lidwallssidans redaktion känner sig nöjda med arbetsresultatet. Foto Red 2014-06-01

Inte så långt kvar till sjösättning . Foto Red 2014-06-01

Den kapade konsollen för sittbänken ses nu tydligt med vitfärg på insidan. Foto Red 2014-06-08

Nu påmastad. Foto Red 2014-06-08

Sjösättning i Tällbergs båthamn foto Red 2014 06 24

Sjösättning i Tällbergs båthamn foto Red 2014 06 24

Sjösättning i Tällbergs båthamn. Vi tog en lite provtur. foto Red 2014 06 24

Så på väg till Leksand - kort stopp i Hjortnäs. foto Red 2014 06 26

Ute på Siljan. foto Red 2014 06 26

Ute på Siljan. foto Red 2014 06 26

På ingående till Leksand. foto Erik Jalking 2014 06 26

Djupvik - tillverknings nr 252 - vid nya södra kajen i Leksand och en jämförelse med systerbåten Sigvard som har - tillverknings nr 254. foto Red 2014 06 28

Båtarna lämnade Leksand i maj och april 1955 och nu nästa 60 år senare är de tillfälligt återförenade på tillverkningsorten, i gott skick och med originalmotorerna som kraftkälla. En ombyggd och en i absolut originalskick. Lite konstigt inte sant men vilken känsla! foto Red 2014 06 28

Djupvik vid kajen i Leksand under Lidwallsbåtens dag. Systerbåten Sigvard är på ingående. Foto red. 2014-07-26

Djupvik såldes vidare till Janne E. i Viskan, Medelpad för fortsatt upprustning.

Båten hämtas i Leksand Foto Red 2014 08 15

Djupvik på väg till nordligare farvatten. Foto red 2014-08-15

Djupvik på väg till nordligare farvatten. Foto red 2014-08-15

Djupvik på väg till nordligare farvatten. Foto red 2014-08-15

Djupvik i Viskan i Medelpad förefaller vara i"odriverne". .foto Henric Nilsson 2021 07 12

Tillbaks