Tillverkningsnr 256 typ BV byggdes som Fram, senare Hornavan , Julia sedan 2021 Ella Fram

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserare till Skellefteå Flottningsförening den 9 maj 1955. Båten trafikerade sjöarna Storavan och Uddjaur. Längd 13,00 m. Bredd 3,80 m.Vikt 12 ton. Motorn var en Scania D446 på 90 hkr. Båten hade ett varpspel av typen SM 40 för 1500 meter 14 mm lina . Totalvikten var 12 ton

Det fanns bostäder för 4 man och en kocka som basade över ett pentry. Så mycket mer uppgifter finns det inte på tillverkningskortet på denna varpbåt som var en av de största som Lidwalls ditintills hade byggt. I reklambladet står att båten hade "Lagliga bostäder för 4 man och kocka". Dessa normer hade nyligen tillkommit och orsakade båtkonstruktörerna i Övermo en hel del huvudbry. Men nu hade man med stolthet löst det hela och dessutom fått till det snyggt. Ansvarig för monteringen var Erik Valdemar Nilsson.

Ett tydligt minne som Gösta Lidwall förmedlade 95 år fyllda var att propellern visade sig inte ge full dragkraft. Gösta, en av bröderna Limström och Göstas gravida hustru Maj bilade upp till Arvidsjaur sommaren -55 för att med några plattjärn åtgärda felet. Efter förättat värv satt Limström sig på tåget, Maj och Gösta bilade hem. "Det gick bra, det var Richardsson som räknat på propellern" mindes Gösta med illa dold lättnad.

Reklamblad i Lidwalls arkiv tryckt 1955

Förstoring av faktabladet i Lidwalls arkiv .

När flottningen på sjöarna upphörde båten gick båten för red. okända öden till mötes. Dock är klart att hon senare flyttades till kusten, men okänt när. 2002 var hon till salu i Stockholm vid Riddarfjärdens Marina. Vart hon såldes känner red inte till men sedan 2010 finns hon i den kungliga Danska hufudstaden Köpenhamn, närmare bestämt i Fiskerihavnen Sydhavn.
I mars 2021 köptes hon av Sille Willum och brukades som körbar bobåt. Den gamla timmerdragaren heter sedan 2021 Ella Fram.

Julia i Hendriksdal i Stockholm Foto Red maj 2003.

Julia i Hendriksdal i Stockholm Foto Red maj 2003.

Julia på väg in i Hammarbykanalen från Saltsjön. Foto Christer Samuelsson 2007 06 30

I Köpenhamn, Foto SilleWillum våren 2021

I sydhavnen. Foto Sille Willum våren 2021

 

 

Tillbaks