Tillverkningsnr. 258 typ BV 12 Träkolsbåten heter nu Loke

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till AB Träkol i Vansbro den 7 juni 1955 Längd 7,50 m. Bredd 2,20 m. Båten har inget fördäck men byggdes redan från start med styrhytt. Plåttjockleken är 5 mm i bogen i övrigt 4 mm. En Seffle 20 hkr tändkulemotor typ S18 BFV med motornummer 8897 driver båten och den sitter ännu på plats. En ovanligt kraftig motor för denna båttyp. Båten var utrustad med varpspel typ SM 10. Båten levererades per bil till Vansbro och trafikerade Vanån och Västerdalälven.

Loke på väg till Lidwallsdagen vid kajen i Leksand 2014-07-26. Vilken härlig syn och ljudupplevelse! Foto Red.

 

En av båtens uppgifter var att från timmerskiljet i Västerdalälven släpa så kallade mosor, buntat timmer, uppströms Vanån till Träkols AB:s anläggning som låg ca 2 km från älvmötet. Detta kan vara förklaringen till att båten utrustades med den förhållandevis stora motorn på 20 hkr. Jämför gärna med BV12 nr 87, som bara hade hälften så många hästkrafter i ett likadant skrov.

När båten kom till Falun och sjön Runn är ej klarlagt men 1979 såg den ut så här i Stabergs båthamn i vintervila. Den gick då som arbetsbåt på Runn.

1988 såldes båten till T. Löke och blev ren fritidsbåt. Hösten 2009 såldes nr 258 vidare än en gång, nu till Per Daniels i Insjön. Hans plan är att återmontera varpspelet i båten och trafikera Siljan och Österdalälven under 2010.

Redaktörerna noterar att ytterligare en Lidwallsbåt kommit tillbaks till Leksand och gläds at ljudupplevelsen från en 20 hkr tändkulemotor.

I början av juli 2010 var redaktören teknisk support till Per då tidpunkten för sjösättningen och motoruppstart närmade sig. Per har under vintern lagt ned ett betydande arbete på båten, som troligen kommer att döpas till Loke. Detta på grund av att det i familjens ägo redan finns en äldre flottningsbåt vid namn Balder ( Balder är inte ett lidwallsbygge.)

Lars-Erik Larsson från Dala Floda som också var med vid premiärstarten bidrog med en historia om en dag som kunde blivit fatal för Träkolsbåten och besättningen. Länk till berättelsen på dalaflottning.se

Tillverkningsskylten. Foto red. juli 2010

Snart dags för sjösättning. Foto red. juli 2010

Bullrig styrplats. Foto red. juli 2010

Avgasröret är draget bredvid ratten. Foto red. juli 2010.

Orginalmotorn är i gott skick, Foto red. juli 2010

Båten är mycket slät i skrovet trots allt arbete i timret. Foto red. juli 2010

Bränsletanken skall på plats efter rengörning. Foto red. juli 2010

Spelet kommer snart ombord. Foto red. juli 2010

Den 23 juli 2010 sjösattes båten i Insjön vid landsvägsbron. Det var kanske första gången på 10 år som den hade vatten under kölen och det var dags att försöka starta motorn. Per kontaktade redaktionen för Lidwallssidan att vara behjälplig under uppstarten. Flera startförsök med metoden att värma tändproppen med hjälp av gasol misslyckades då kompet inte var det bästa, eftersom motorn stått still i många år. Då kastade vi in sista hjälpen i form av startpatroner och då gick det vägen.

 

Misslyckade startförsök trots mycket samlad kulkunskap. Men till slut gick motorn igång med hjälp av startpatroner. Här följer en liten instruktion hur man kallstartar en Seffle med patron. Foto Mats Lidwall 2010 07 24.

........

Först måste man hitta en gammal förpackning med tändpatroner som är torra och hela. Tag sedan en och tänd den ordentligt så att den brinner stadigt, det tar ca 1 minut att få eld på den. Därefter sätts den försiktigt in i patronhållaren i tändkammaren. Foto Mats Lidwall 2010- 07- 24.

.......

Så drar man fast patronlåset, ger det något slag med en hammare för att det skall hålla tätt, och ropar åt kamraten vid svänghjulet på andra sidan frontskottet att det är dags! Foto Mats Lidwall 2010- 07- 24.

Sedan pumpar man in bränsle med några snabba tag med handpumpen samtidigt som kompisen på andra sidan frontskottet sparkar svänghjulet i motsatt riktning mot arbetsriktningen, motorn mottänder och startar åt rätt håll. Lätt som en plätt inte sant??!! Foto Mats Lidwall 2010- 07- 24.

 

Se hur starten gick till i rörliga bilder filmade av Mats Lidwall

 

Loke under testkörning i Österdalälven vid Insjön. Bredvid ligger Balder, också hon en varpbåt i familjen Daniels ägo Foto Anders Winter 2010-07-24

 

Balder är byggd vid Övermo varv av Dalälvarnas Flottningsförening så sent som 1961, och hade redan från början en BM diesel på 23 hkr. Erik Lidwall var verkmästare på Övermo varv fram till pensioneringen 1945, då han startade Lidwall & Söner AB. Det är troligen han som tog fram ritningen som Balder byggts efter. Balder var den näst sista av samma typ i en serie om totalt 17 stycken, vars första ex byggdes 1939.

Efter någar timmar i provbänken kastade man loss för en lyckosam tur på Österdalälven Foto Anders Winter 2010-07-24

Se och hör detta lilla video klipp från provkörningen

Loke deltog för första gången i Siljans Fartygsförenings höstträff 2010. Här åter i hemmahamnen. Foto 2010-09-05 Anders Winter.

Loke vid invigningen av nya kajen i Leksand 16 juni 2012. Foto Red.

Loke i Insjön 2013-06- 07 foto Red.

Lidwallsbåtens dag 2014

Loke på väg till Lidwallsdagen vid kajen i Leksand 2014-07-26. Vilken härlig syn! Foto Red.

Klart för denna gång. Loke går nedströms. Lidwallsdagen vid kajen i Leksand 2014-07-26.Foto Red.

Loke går nedströms på väg mot hemmahamnen Lidwallsdagen vid kajen i Leksand 2014-07-26.Foto Red.

Nu med varpspelet monterat kommer Loke till sin fulla rätt.På Lidwallsbåtens dag 2017. Foto red 2017 08 05

På Lidwallsbåtens dag 2017. Foto red 2017 08 05

Tillbaks