Tillverkningsnr 259 typ BVB 5 Klacken2023Vårrustning och oljebyte. Listern startade som vanligt på tredje varvet men motorn  saknar oljefilter och därför byts oljan varje år,
Foto Anders Aback  Back 2023 04 11


Långt till vattenbrynet men i kom hon. Foto Red 2023 04 12


Årets provtur avklarad. Foto Red 2023 04 12


Därefter vidtog en femtimmars  tur  ned mot Insjön och utforskning av lågvattnets sandmönster. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2023 04 18


Åter mot hemmahamnen med Tibblisk bakgrund. Foto red 2023 04 18

Fika och bogserings tur. Vindstilla  elvakaffe och sol i Norsbroån.  Foto Ann- Britt Gudmundson 2023 04 30


Däckad förberedelse. Foto red 2023 04 30


Sjönivån steg och  nr 468 Brukis  på plats  Foto Ann- Britt Gudmundson 2023 04 30


Nästa båt till rakning. Vår lilla VB 13 nr 293. Foto Ann- Britt Gudmundson 2023 04 30

Fin dekoration vid Flottistbryggan. Foto Ann- Britt Gudmundson 2023 04 30


På nya farvatten under Bastubacksbron i Mora. Foto red 2023 06 18


Och på Siljans enda grävda kanal Sandängskanalen.  Foto red 2023 06 18

Årets mest kvalificerade besättning Lidwallsdagen till ära.
Överbefälhavaren Alfred, övriga behöriga skeppare Marcus, Helena och Bengt. Foto red 2023 08 05

Ännu i sjön. Högt vatten i Siljan.Foto red 2023 11 11

En månad senare var det tid för årets sista tur. Foto red 2023 12 09

Som gick förbi Övermo varv till Rampen med stort R.Foto red 2023 12 09


Men till nästa år igen, kommer Klacken igen, för det har hon lovat. Foto red 2023 12 09


Tillbaks