Tillverkningsnr 261 typ BV Torrön senare El Calamar nu Danskborg

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Storsjön Övre Indalsälvens Flottningsförening den 1 september 1955. Längd 12,00 m. Bredd 3,26 m. I orginal en Seffle 40 hkr tändkulemotor typ S28 BF med motornummer 9049 och ett varpspel typ SM 30 för 14 mm lina med 1200 m längd.

 

Klar för leverans. Torrön på Lidwalls verkstadsgård i augusti 1955. Foto från Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriska museets arkiv, Stockholm

Torrön fotad 1960 Glenn Ringfelter / Jamtli

Bild från Jamti Bildarkiv som gett oss tillstånd att visa detta foto på Torrön. För att se bilden i bättre upplösning, besök arkivet genom att trycka på Jamtli här. Arkivet har fler bilder på varp- och flottningsbåtar från Jämtland, Storsjön och Indalsälven

Båten byggdes för att trafikera sjön Torrön. När flottningen runt 1967 upphörde såldes båten enligt uppgift till Staffanstorp i Skåne (uppgift i boken Ångbåtarna på Jämtlands sjöar av Evert Modig). Troligen byts Sefflemotorn ut mot en Volvo TDM 50 på 115 hkr med hydrauliskt backslag under tiden båten finns i Skåne.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nästa gång Torrön dyker upp då den är utlagd till försäljning 2007 under namnet El Calamar. Det finns ingen annan oidentifierad Lidwalls båt med dessa mått att välja på, varför vi på Lidwallssidan betraktade Torrön som återfunnen. Dåvarande ägaren Tomas Alexandersson berättade att han köpte båten av Tjörns kommun runt 1980. Kommunen hade förvärvat båten omkring 1970 för att bland annat köra skolbarn mellan Kyrksund och Herrön. I samband med köpet lät man bygga om båten på Rönnängs mekaniska verkstad. Hon fick en ny styrhytt och överbyggnaden förut höjdes 30 cm. Hela huvuddäcket höjdes vid ett senare tillfälle.

Torrön Foto Tomas Alexandersson 2007

Under 2007 såldes Torrön vidare till en svetsfirma i Helsingborg där ett omfattande arbeten lades ned på båten. Gamle ägaren som försökt följa båtens vidare öden rapportade att han inte sett båten vid ett besök i Helsingborg hösten 2009 av skäl som klarnade först 2015.

I januari 2015 fick vi ett mail från Torben Larsen i Danmark som frågade om vi kände till en Lidwallsbåt vid namn Danskborg som 2012 fanns i Struer Danmark. Då Torben sände en kopia på artikeln kände vi genast igen båten som nr 261 Torrön. Nu vet vi att båten 2007 såldes till Kennet Villadsensom lade ned ett års arbete på att renovera och uppgradera båten. Detta beskrivs i en tidningsartikel från den 24 augusti 2012. Kennet som kallas Motor-Doktoren bor året runt på båten som av allt att döma av de bilder vi sett från tidningsartikeln är i mycket fint skick.
Om förhållandena var lika i februari 2015 kände vi inte till. Våra danska läsare får hjälpa oss att uppdatera båten status!

Tillbaks