Tillverkningsnr 261 typ BV Torrön senare El Calamar , Danskborg i juni 23 Hjemve

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Storsjön Övre Indalsälvens Flottningsförening den 1 september 1955. Längd 12,00 m. Bredd 3,26 m. I orginal en Seffle 40 hkr tändkulemotor typ S28 BF med motornummer 9049 och ett varpspel typ SM 30 för 14 mm lina med 1200 m längd.

Båten byggdes för att trafikera sjön Torrön. När flottningen runt 1967 upphörde såldes båten enligt uppgift till Staffanstorp i Skåne (uppgift i boken Ångbåtarna på Jämtlands sjöar av Evert Modig). Troligen byts Sefflemotorn ut mot en Volvo TDM 50 på 115 hkr med hydrauliskt backslag under tiden båten finns i Skåne.

Nästa gång Torrön dyker upp då den är utlagd till försäljning 2007 under namnet El Calamar. Det fanns ingen annan oidentifierad Lidwallsbåt med dessa mått att välja på, varför vi på Lidwallssidan betraktade Torrön som återfunnen. Dåvarande ägaren Tomas Alexandersson berättade att han köpte båten av Tjörns kommun runt 1980. Kommunen hade förvärvat båten omkring 1970 för att bland annat köra skolbarn mellan Kyrksund och Herrön. I samband med köpet lät man bygga om båten på Rönnängs mekaniska verkstad. Hon fick en ny styrhytt och överbyggnaden förut höjdes 30 cm. Hela huvuddäcket höjdes vid ett senare tillfälle.

Under 2007 såldes Torrön vidare till en svetsfirma i Helsingborg där ett omfattande arbeten lades ned på båten. Gamle ägaren som försökt följa båtens vidare öden rapportade att han inte sett båten vid ett besök i Helsingborg hösten 2009 av skäl som klarnade först 2015.

I januari 2015 fick vi ett mail från Torben Larsen i Danmark som frågade om vi kände till en Lidwallsbåt vid namn Danskborg som 2012 fanns i Struer Danmark. Då Torben sände en kopia på artikeln kände vi genast igen båten som nr 261 Torrön. Vi vet att båten 2007 såldes till Kennet Villadsen som lade ned ett års arbete på att renovera och uppgradera båten. Detta beskrivs i en tidningsartikel från den 24 augusti 2012. Kennet som kallas Motor-Doktoren bor året runt på båten som av allt att döma av de bilder vi sett från tidningsartikeln är i mycket fint skick.

Om förhållandena var lika i februari 2015 kände vi inte till. Våra danska läsare får gärna hjälpa oss att uppdatera båten status!

I juni 2023 kom frågan från nya ägare av båten om redaktionen kunde bidra med uppgifter om vilken plåttjocklek båten byggdes i. Med frågan kom oxså ett brev och aktuella bilder  som i översättning från danskan lyder som följer

"Hej

Jag och min pojkvän köpte båten i april 2023 med avsikten att bo i den. Båten ligger nu i Christianshavns kanal i Köpenhamn och heter numera Hjemve. Vi köpte den av en snickare som byggde båten själv från grunden med badrum, kök, sovrum mm, så det är som en liten lägenhet. Som ni ser på bilderna är det supermysigt och vi är väldigt glada över att bo där! Vi är väldigt glada för din hjälp och din tid, och är du en dag i Köpenhamn så måste du titta förbi och säga hej!

vänliga hälsningar

Niels och Anna "

 

Klar för leverans. Torrön på Lidwalls verkstadsgård i augusti 1955. Foto från Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriska museets arkiv, Stockholm

Foto flottningsinspektorn Hjalmar Franzéns 196o talet genom Magnus Blix

Torrön fotad 1960 Glenn Ringfelter / Jamtli

Bild från Jamti Bildarkiv som gett oss tillstånd att visa detta foto på Torrön. För att se bilden i bättre upplösning, besök arkivet genom att trycka på Jamtli här. Arkivet har fler bilder på varp- och flottningsbåtar från Jämtland, Storsjön och Indalsälven

 

xx

Torrön Foto Tomas Alexandersson 2007

Torrön Foto Tomas Alexandersson 2007


Torrsatt för inspektion Foto insänt till red 2023 07 28Nu bobåt i Köpenhaven Foto insänt till red 2023 07 28Torrön har fått sitt femte namn  Foto insänt till red 2023 07 28Bobåt i Köpenhamns kanaler. Foto insänt till red 2023 07 28

 

Tillbaks