Tillverkningsnr 27 typ BVV 10


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Hasselavattendragens FF i  Harmånger den 27 maj 1948. Längd 6,450 m. Bredd 2,20 m. Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF med motor nr 6074.

Båten förekommer på en bild tagen av Bernt Fogelberg i Sörsjön där Ströms Bruk flotttade timmer via Harmångersån. I bakgrunden syns förmodligen den s.k. Flottarkojan - i modern tid dessvärre nedbrunnen. Bilden visar den älsta modellen av BVV 10 båtarna med brant vinklad stäv, lågt fördäck, vågbrytare och prejskiva på det lilla akterdäcket. Vi vet inget om båtens vidare öden men vill gärna veta !BVV 10 båten vid Flottarkojan i Sörsjön Harmångerån .
Fotograf: Fogelberg, Bernt / Sjöhistoriska museet,
Stockholm   
Tillbaks