Tillverkningsnr 270 typ Passbåt hette Lisa II senare GAC 1

Lisa II, tillverkning nummer 270, blev klar i september -55. Mått 7,0 x 2,2 meter. Båten var utrustad med 2 st. Penta BB 50 motorer på 50 hkr styck. I handlingarna från Lidwalls står båten upptagen som lager, men den var en flytande provbänk för olika konstruktioner. LISA II fungerade samtidigt som familjebåt och som representationsbåt.

Lisa II på tur med familjen i slutet av 1950 talet. Gösta och döttrarna på väg till Vaverön för en hajk. På kajen med kamera och trumpen 3-4 årig son stod mor Maj. Foto från Lidwallssidans arkiv

 

LISA II såldes 25.02 1960 till Gulf Agency Co, GAC, som var ett svenskt företag som servade oljetankers i Persiska Viken. Lidwalls byggde 7 st båtar till GAC. Leveransorten på GAC 1 var Khorramshahr vid Persiska viken. Båten då fick ännu kraftigare motorer ilyfta, och efter noggranna studier av diabilder från våra arkiv förefaller båten vara förlängd. Båda dessa operationer tjänade till att höja toppfarten, båten var inte planande utan hade ett deplacementskrov och då är ju längden kritisk för hastigheten.

Vi har i skrivande stund inte funnit någon dokumentation på förlängningen, men mätningar av bilderna talar sitt tydliga språk.
Som kuriosa i sammanhanget så rättade alltid Gösta den som sa att en båt såg kort ut: ”-Vore den längre så var det en annan båt”! Som så många andra båtkonstruktörer betraktade han längden på skrovet som en absolut grund för båttypen och identiteten. Man talar ju om 23 fotare och 40 fotare, det ska vara mycket större fartyg innan man börjar benämna båtarna i termer av bruttoton. Vi undrar stilla hur bröderna filosoferade i fikarummet efter förlängningen, var det per definition fortfarande samma båt? I böckerna och i allt väsentligt i plåtväg så var det i alla fall det!

Båten kom till GAC i Persiska viken, efter några år blev hon använd av en smugglarliga, och så småningom konfiskerad av myndigheterna. Men i detta förvar blev hon liggande länge, rostade sönder och sjönk.

För full maskin. Det var en annan innebörd i begreppet ”snabbgående” i skarven av 50-och 60-tal! När man ser bogvågen känns det också betryggande att båten hamnade nära oljekällorna. Foto från Lidwallssidans arkiv

Med köparens flagga hissad i gösen företas här leveransprovtur på Österdalälven nedanför verkstaden i februari 1960.
Och visst har båten vuxit med en meter!
Älven fryser ytterst sällan till, varför de flesta båtarna kunde provköras oavsett årstid. Foto från Lidwallssidans arkiv

Tillbaks