Tillverkningsnr 272 typ BV Hennan III senare Cecilia

Båten var byggd av Jerfeds Mek Verkstad 1924 och heter ursprungligen Storsjön III

Lidwall & Söner AB levererade båten efter en omfattande ombyggnation till Ljusne & Woxna Älvars FF i Bollnäs den 12 Februari 1955. Ombyggnaden var av den kalibern att båten fick ett eget tillverkningnummer. Längd 13,00 m. Bredd 3,05 m djupgående 0,60 m. Motorn var en Sefflemotor typ S210 BFV på 50 hkr med tillverkningsnr 9123. Båten hade ett varpspel av typen SM 40, Ombyggationen bestod av motorinstallation, däckning samt byggande av maskinkapp och styrhytt. Båten fick en typisk Lidwallsstyrhytt som är väl igenkännbar. Hos Ljusnans Flottningsförening hade båten nr 22. Detta är inskuret i vågbrytaren och kan ännu ses på den nedersta bilden..

Ser 1968 ut att varit upplagd några år. Foto Bernt Fogelberg 1968 04 13 i Bengt Westins samling.

Här på Bengt Strandbergs foto ligger båten upplagd på samma ställe något mindre rostig. Denna gång med en annan Lidwallsbåt av den tidiga typen BV 15 förtöjd på utsidan.

Då flottningen upphörde på Ljusnan runt 1970 såldes båten till Torsång och sjön Runn till E. Wedberg. Där användes den till fritidsbåt och kulmotorn byttes till en okänd dieselmotor. Runt 1985 såldes båten till i Avesta där den ännu finns. Men den har även gått i Östersjön. Bengt Westin rapporterade att båten fotograferades 27/5 1986 i Nynäshamn som CECILIA. Det var nuvarande ägaren som körde båten i Östersjön men nu är den tillbaka i Dalälven igen.

 

Cecilia i Avesta sommaren 2003 Foto Red.

Avesta 2010-08-15 Cecila ligger nu på andra sidan bryggan vilket gör att bilderna blir bättre med tele uppifrån landsvägen. Foto red.

Cecilas märkning med tele i Avesta. Foto red2010-08-15 .

I Avesta. Bakom Cecila vidtar Avestaforssens brus. Den större båten på utsidan bryggan är okänd för oss. Foto red 2010-08-15

Tillbaks