Tillverkningsnr 272 typ BV Storsjön III senare Hennan III senare Nibben därefter Cecilia sedan 2022 Hennan III

 

Lidwall & Söner AB levererade båten efter en omfattande ombyggnation till Ljusne & Woxna Älvars FF i Bollnäs den 12 Februari 1955. Båten var byggd av Jerfeds Mek Verkstad 1924 och heter ursprungligen Storsjön III. Ombyggnaden var av den kalibern att båten fick ett eget tillverkningnummer. Längd 13,00 m. Bredd 3,05 m djupgående 0,60 m. Motorn var en Sefflemotor typ S210 BFV på 50 hkr med tillverkningsnr 9123. Båten hade ett varpspel av typen SM 40, Ombyggationen bestod av motorinstallation, däckning samt byggande av maskinkapp och styrhytt. Båten fick en typisk Lidwallsstyrhytt som är lätt igenkännbar. Hos Ljusnans Flottningsförening hade båten nr 22. Detta är inskuret i vågbrytaren och kan ännu ses.

Då flottningen upphörde på Ljusnan runt 1970 såldes båten till Nils Wedberg i Torsång och sjön Runn. Hon döptes om till Nibben och användes som fritidsbåt. Sefflemotorn byttes okänt år till en dieselmotor, Bolinder Munktell typ 1053. Ny ägare blev Jerker Burman i Avesta 1979. Båten fick nytt namn efter Jerkers syster Cecilia och flyttades till Avesta och Dalälven. Båten har även gått i Östersjön. Bengt Westin rapporterade att båten fotograferades 1986 05 27 i Nynäshamn som Cecilia. Det var Jerker Burman som körde båten i Östersjön men den kom åter till Dalälven och Avesta. Östersjön var inte det bästa farvatten för Cecila, det märktes att hon var byggd för insjöfart. 2020 såldes hon till Kenneth Mars Hardingz som påbörjade en renovering av fartyget.

 

Ser 1968 ut att varit upplagd några år.
Foto Bernt Fogelberg 1968 04 13 i Bengt Westins samling.

Här på Bengt Strandbergs foto ligger båten upplagd på samma ställe något mindre rostig. Denna gång med en annan Lidwallsbåt av den tidiga typen BV 15 förtöjd på utsidan.

Tidningsurklipp som  Lidwallssidan erhållit från Gunnar Hedmans samlig.

Från Eriks Hags Samling. Falu Kuriren 1971 01 21

Cecilia i Avesta sommaren 2003 Foto Red.

Cecila ligger nu på andra sidan bryggan vilket gör att bilderna blir bättre med tele uppifrån landsvägen. Foto red 2010-08-15 .

Cecila inventarie nummer var 22 hos flottningsföreningen . Foto red 2010-08-15 .

Bakom Cecila vidtar Avestaforssens brus. Den större båten på utsidan bryggan är Svalan byggd 1898 i Karlskorna som Admiralslup Foto red 2010-08-15

Rustad hytt och däck. Foto Kenneth Mars Hardingz. okt 2021

Rustad hytt och däck. Foto Kenneth Mars Hardingz. okt 2021

Höst i Avesta och för Hennan III är det tid för upptagning och bottenbehandling. Foto Kenneth Mars Hardingz. 2022 10 18

På väg till nytillverkad trailer. Foto Kenneth Mars Hardingz. 2022 10 18

De som gjorde det. Foto Kenneth Mars Hardingz. 2022 10 18

På trailen tillverkad av Norell Marin i Blötberget Foto Kenneth Mars Hardingz. 2022 10 18

Tillbaks