Tillverkningsnr 279 typ SV 3 heter Varparen 18

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Klarälvens Flottningsförening i Råda den 19 mars 1956. Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Motorn var en Seffle typ S13 på 5 hkr med nr 9222. Båten hade ett varpspel typ SM-4 för 8 mm lina. På bilden från 1966 ser vi att Sefflemotorn är kvar och att fribordet är höjt. Det framgår klart att båten hette Varparen 18 som KFF båt.

Varparen 18 någonstans i Klarälven juli 1966. Ännu med Sefflemotor och varpspel. Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriskas fotoarkiv Stockholm.

Nu i Västerdalälven vid Lima. med en luftkyld motor nyttjar Sven båten oberoende av nattemperaturen. Foto Sven Qvick 2018 10 06

Vi vet inte så mycket om denna båt men båten förvärvades i början av 1980 - talet till Öje i Dalarna. Båten byggdes om och försågs med en dieselmotor. Båten blev kvar på land efter skepparens bortgång. Sommaren 2016 såldes båten till två herrar i Leksand som även driver denna hemsida. En lång sommardag tömde vi båten på regnvatten, lyfte, lastade och transporterade henne till Wintervarvet. Några månader senare fanns det tre renoveringsprojekt på gårdsplanen. Vi beslöt att Varparen 18 fick stå på tillväxt. Skrovet  är i gott skick men motorn förlorad. Frågor dök upp då och då om redaktionen kände till någon liten plåtbåt och i maj  2018 kunde vi lämna ratten och hela båten vidare.  Fortsättning följer!

Bild från Redaktionens samling. Okänd fotograf.På en vagn som av naturliga skäl forlorat spänsten vi Öjesjöns strand. Foto Red  2016 07 07Mamuellt överförd på ett mer luftfyllt släp rullar vi vidare . Foto Red  2016 07 07 Nya krafter tar vid, Sven och Helena  kommer att ha båten i Lina Västerdalälven Foto Red  2018 05 20Skylten fanns  förnamligt nog  kvar i båten  dock ej monterad Foto Red  2018 05 20
Nu på rull mot nya äventyr i Västerdalälven. Foto Red  2018 05 20Det  är Lister som gäller i år. Varparen 18 kommer att bestykas med detta tvåcylindriga kraftpaket.  Foto Sven Kvick 2018 04 20Sven satte gång på en gång så allt var på gång. Här tillbaka till ursprunget
Foto Sven Kvick 2018 juniOckså i med maskinen.
Foto Sven Kvick 2018 07 11Durkarna var tidigare skruvade men det ser ut som båten klarat detta rätt bra. Spåren efter det bortskurna fördäcken ses tydligt. Foto Sven Kvick 2018 07 11Dagen efter är det sjösättning.
Foto Sven Kvick 2018 07 12Allt förlöpte väl 
Foto Sven Kvick 2018 07 12Tät och här ute på Västerdalälven i god fart. 
Foto Sven Kvick 2018 07 12Älven och Varparen 18 i höstfärger.
Foto Sven Qvick 2018 10 06

Tillbaks