Tillverkningsnr 285 typ BV 15 Mellvik nu Eklabo I

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Indalsälvens Flottningsförening med säte i Sundsvall den 3 maj 1956. Båten var försedd med styrhytt och byggdes med 5 mm plåt i bordläggningen. Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Orginalmotorn var en BM-diesel typ 1052 BR på 23 hkr. Motorn var utrustad med självstart. Båten levererades med varpspel typ SM-20 för 1 000 meters lina och användes på Graningesjön.

Mellvik vid Graningesjön Foto Tomas Blom 2005

 

När båten byggdes om till fritidsbåt vände man styrhytten ett halvt varv så att hyttens sidor kom i linje med skrovet. Tidigare kunde man gå runt styrhytten. Spelet togs bort och ett nytt välvt tak byggdes. Bilder från 2005. Som ni ser på bilderna saknar båten fördäck och har indraget roder. Timmerburen var vid denna tidpunkt intakt.

Mellvik vid Graningesjön Foto Tomas Blom 2005

Båten såldes 2008 till Familjen Strömqvist och kom då att flyttas till sjön Sommen i Småland. Där finns hon ännu i fortsatt gott skick. Motorn helrenoverades inför 2009 års säsong. Tony Nordesjö skickade oss tidningen Corren från den 25 juli 2011 där det framgår att båten är i full trafik och att plåthytten på bilderna ovan avlägsnats. Då vi inte hade några egna bilder på båten tog vi komtakt med tidningen och fick tilllåtelse att bruka deras bilder. Tack till Susanne H. på redaktionen och fotograf Göran P.

Båten har fått ett ångslupsliknande tak och planer finns att ersätta originalmotorn med en ångmaskin. Båten heter nu Eklabo I . Sommen i juli 2011. Foto Göran Palmqvist. Inskannad från tidningen av red och tillfixad.  

Tillbaks