Tillverkningsnr 297 typ BV 12 hette Tulka I artistnamn Båtman

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Holmens Bruks och Fabriks AB för Loddby Sulfitfabrik i Åby den 26 maj 1956. Längd 7,50 m. Bredd 2,20 m. Båten hade en Bolinder Munktell-motor Typ 1052 -BR 57 på 23 hkr med elstart och var utrustad med varpspel av typen SM 10. Lägsta spelhastigheten var 12 meter/min och högsta 33 meter/min. Båten var försedd med styrhytt och var byggd i fartygsplåt, 5 mm under vattenlinje 4 mm över. Vikt 3 700 kg.

 

Tulka I på land innan hon fick kölkylning i just Tulka foto Bernt Fogelberg 1964-10-05

 

Tulka I i Tulka, Edeboviken I bakgrunden ses aktern på pråmen Loddby 11 foto Bernt Fogelberg 1967-07-29

Tulka I i Tulka, Edeboviken 1967 07 29 Kör gör "Tulka-Valle Eriksson "Vid fototillfället rangeras buntat timmer. Bränsletanken sitter på baksidan av styrhytten och man använder faktiskt spelvajern. Foto Bernt Fogelbergs samling i SMM: fotoarkiv.

 

Varpbåtarna vid Hallsta. 1968-07-28 i bakgrunden Tulka I med . Närmast Tulka II som skulle kunna var spelbåt nr 352 foto Bernt Fogelberg

Alla tre varpbåtarna vid Hallsta. 1968-07-28 Tulka I med namnet påmålat. I mitten Tulka II som skulle kunna var spelbåt nr 352 Till höger skymtar hytten på Tulka III nr 569 foto Bernt Fogelberg

Har du mer kunskap om denna båt hör gärna av dig till redaktionen.

Tillbaks