Tillverknings nr 299 typ BVV 10 hette Bruno

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Uddeholms Ab den 4 juni 1956 för att gå i kraftsverksdammen i Tåsan. Senare flyttades båten till ett sågverk någonstans runt Frykensjöarna.. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. I orginal Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15BFV med motornummer 9163 och ett varpspel typ SM7 för 8 mm lina En okänd båt blev känd  genom uteslutningsmetoden. I maj 2016 besökte Urban Sondell Västerdalarna och tog några bilder på båten Han kunde konstatera att spanten var notchade vilket blev den avgörande pusselbiten för att artbestämma båten.


Foto Urban Sondell maj 2016.

Genom fritidsbåtsregistret kom vi i kontakt med båtens första privata ägare Sven Österberg. Han köpte båten hos en skrot, Christiansen Bil & Delar i Fagerås i Kil 1980. Då fanns det både spel och en kulmotor i båten men den hade troligen stått i ett förråd som hade brunnit varför båten var helt utan färg och svårt brandskadad. Då båten var helt rostbrun kallade Sven båten Bruno. Han skrotade både den skadade Sefflemotorn och spelet och skar upp fördäcket för att få så stort utrymme ombord som möjligt. Även frontskottet togs bort. Efter blästring och målning köpte han från Vägförvaltningen i Kil en tvåcylindrig luftkyld Deutz diesel som suttit i en vält. Den monterades in i båten.

Båten var alltså helt öppen och den användes till fiske i Vänern. I maj 1990 sålde Sven båten till en arbetskamrat, Kjell E som byggde nuvarande överbyggnaden och flyttade båten till sjön Visten. Om ombyggnationen har vi fått följamde rader från Nils-Erik i Deje

Det var den tidigare okända nr 27 som han hade köpt av en kamrat, båten var helt uppskuren inuti o det satt en Deutz-motor i. Båten stod inte på nån trailer utan hjulens axeltappar var infästade i rörhylsor som var insvetsade i skrovet där bordsplåten möter bottenplåten. På samma vis var dragstången infästad i fören .En något udda lösning av landtransport av båt. Kjell var hem några gånger för att titta på min Varpare, för som han sa - Se hur min båt såg ut innan dom satte i Deutz-motorn! Under sommaren o hösten 1991 byggde han hytten o målade båten, rutorna kom från nån skrotad Tjorven-postbil och allt blev verkligen proffsigt gjort.

Några år därefter såldes båten igen till Lars S. och kom då åter att hamna i Vänern vid Hammarö. Därifrån köptes båten 1994 år av Monica Svedlund i Sunne. Båten provkördes i Vänern och då turen var till belåtenhet togs båten upp till Frykensjöarna. Redan 1996 såldes båten vidare till U.Vidlund i Filipstad. Han använde båten i sjön Yngern men sålde vidare till en granne runt 2003

2008 såldes båten till Västerdalarna och Vansbro. Ny ägare är Lars Westers. Han körde i Västerdalälven men i maj 2010 var båten utbjuden till försäljning. Den fanns 2019  kvar i Västerdalarna men har inte varit i vattnet på flera år. 

Intresset att äga en Lidwalls båt har blivit påtagligt större efter pandemin och red kunde tipsa om denna BVV 10 i Västerdalarna I september 2022 kunde båten förvärvas av Alex Abrahmsson i Vikarbyn som med sina 15 år är en av de yngre flottningsbåtägarna.

Familjen Abrahamsson slog till och hemförde fyndet som var i stort behov att rustas men som hade skrov och motor i bra skick . All el förnyades. skrovet skrapades och målades mm. mm. och till lidwallsbåtens dag var det dags för första turen på Siljan som  för övrigt gick utmärkt. Red gladdes av att ytterligare en BVV 10 hade hamnat i Siljan. 

 

 

I Fryken 1995 foto Monika Svedlund.

Vid Fryken 1995 som hjulmotorbåt. foto Monika Svedlund.

Vid Fryken 1995 foto Monika Svedlund.

Från sjöfartsdagen i Sunne 1994 CGF 78 Foto P Jonsson.

Från sjöfartsdagen i Sunne 1994 CGF 78 Foto P Jonsson.

Foto red 2015 05 15

Foto red 2015 05 15

Foto Urban Sondell maj 2016

Foto Urban Sondell maj 2016


Båten bärgad till Vikarbyn och lite undersökningar påbörjas Foto Jon Abrahamsson 2022 09 18

Redaktionen välkomnade Alex Abrahamsson i kretsen av Lidwallsbåtsägare -
Lycka Till  Foto Jon Abrahamsson 2022 09 18


Fyndskicket och kommande  ses tydligt på denna bild  Foto Jon Abrahamsson 2023 06 01


På själva Lidwallsbåtens dag var det premiärtur för Bruno. Här i Leksand Foto red 2023 08 05

 

 

Tillbaks