Tillverkningsnr 303 typ Bogserbåt Hjalmar

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Billerud AB i Säffle den 15 September 1956. Längd 12,50 m. Bredd 3,80 m. Båten levererades med en Sefflemotor typ 227 BF på 120 hkr med tillverkningsnr 9314.

Hjalmar på Göta Älv. Foto Uno Blom.

 

Hjalmar i hemmahamnen Grums. Foto A Winter 2011 05 15

Motorn var bland det större som Lidwalls installerade i en bogserbåt och det är troligen denna motor som Gösta Lidwall berättar om när han beskriver transporten från Leksands järnvägsstation till verkstaden i Övermo. Motorn vägde brutto 4 500 kg. De fick åka med lastbilen 3 gånger för att få med sig allt. Båten hade ett specielt lågbyggt utförande, troligen för att slippa broöppningar. Beräknad totalvikt var 20 ton. Motorn var utrustad med hydraliskt manörerbart backslag. Även regulatorn var hydralmanövrerad.

En tidig bild på Hjalmar från Svenska Flottledsförbundets Årsbok 1963. Här är det förmodligen full fart på Sefflemotorn. Från Lidwallssidans arkiv.

 

Hjalmar vid hemmabryggan. Observara skorstensmärket BAB (Billerud AB) Foto Bernt Fogelberg 1970 07 26 i Bengt Westins Samling.

Hjalmar har båten hetat sedan leveransen. Här målad i Bloms Bogsertjänst AB:s färger

Idag ägs båten av Bloms Bogsertjänst AB i Grums Vi citerar deras hemsida

Aktibolaget BLOMS BOGSERTJÄNST AB drivs av Uno Blom, finns i Grums och startades 1983. Vår stadigaste kund är Billerud AB som vi anlitas av vid isbrytning, bogsering samt vid skogsavverkning på öar i Vänern. Andra kunder som vi anlitas av är olika dykbolag, NCC (brobyggen), MT HØJGAARDS vid brobygget i Köpmannebro.

Läs vidare om företaget på deras hemsida tryck här

 

Hjalmar med tungt släp . Foto Uno Blom.


Idag har båten en Scania på 230 hkr och toppar 9 knop.
Bild Bloms Bogsertjänst AB.

Hjalmar i Trollhätte kanal med pråmar. Bild Bloms Bogsertjänst AB.

På Göta Kanal 2007 foto Pelle Hilding

Kanal perspektiv. Bild Bloms Bogsertjänst AB.

 

Hjalmar är ännu i aktiv tjänst som bogserbåt. Erik Winter hittade henne på varvet vid Kållandö i Vänern

Hjalmar vid Kållandsö. Porten till torrdockan i bakgrunden.
foto Erik Winter 2010 08 07.

Aktern. Hemmahamnen är Grums. foto Erik Winter 2010 08 07.

Hjalmar i hemmahamnen i Grums. I bakgrunden Thor, rederiets största bogserare. foto Erik Winter 2010 08 07.

Hjalmar på farledsjobb utanför Skoghall Foto Helena Lundgren Landin 2016 08

 Hjalmar i Hemmahamnen Grums. Smygfoto (?) Ståle Elverhöj 2023 07 17

Tillbaks