Tillverkningsnr 306 typ BV 15 till AB Billingsfors -Långed Billingsfors

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till AB Billingsfors - Långed  den 31 oktober  1956. Längd 8,50 meter. Bredd 2,70 meter. Båten levererades öppen med styrhytt och  i övrigt odäckad med ett spel av typen SM 20 utan lina. Spelet var gjort för 12 mm vajer.  Motorn var en Seffle av typen S110  BF på 25 hkr vid 600 varv / minut.  Motornumret var 8943. Båten är utförd efter ritning 1-2669 och det innebar att båten byggdes i model 1956. Vikt  utan vajer 4650 kg

Redaktionen har länge haft båten på bild och i ett reklamblad där hon betecknas som BV 18, men vi har inte kunnat hitta någon båt som motsvarat denna i listan på BV-18 båtarna. Även på reklambladet ses det grova avgasröret som  går genom styrhyttstaket och som  måste bottna i en tändkulemotor  Vi har stött och blött frågan, till slut kopplade vi in  Lars Jönses som gjorde ett djupdyk i Leksands lokalhistoriska arkiv  och fick fram tydliga provkörningsbilder på båten. En titt i BV 15 listan gav vid handen att den första båten av model 56, hade en Seffle motor på 25 hkr, med ett varpspel som levererades utan lina. Vidare var båten ovanligt bred för att vara en BV 15 båt så kanske har det skett någon form av förväxling vid artbestämningen men nu är vi till 100 % säkra att vi hittat rätt båt

Däremot är detta det enda vi känner till om båten. Vi misstänker att båtförarens samvaro med en 1100 kg tung och rätt svåröverröstad  sefflemotor  i styrhytten inte  i längden var till allmän belåtenhet och att motorn byttes mot något tystare.  Om ni läsare har någon idé vart båten fanns efter tiden i Billingsfors är ni mer än välkomna att kontakta red.


På Österdalälven för provkörning  okt 1956 Foto genom Lars Jönses från Leksandslokalhistoriska arkiv.

På Österdalälven för provkörning  okt 1956 Foto genom Lars Jönses från Leksandslokalhistoriska arkiv.

Reklambladet som förvirrade redaktionen. Måtten stämmer men ej beteckningen. Tryck från lidwallssidans  arkiv


På Österdalälven för provkörning  okt 1956 Foto genom Lars Jönses från Leksandslokalhistoriska arkiv.Tillbaks