Tillverkningsnr 313 typ BV 12 R

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Mo & Domsjö AB i Örnsköldsvik den 26 april 1957. Båten byggdes som ett öppet skrov med styrhytt och förlängd vågbrytare och hade notchade spant. Motorn var av typen BM 1052 BR 57 och hade nr 3601. Den var försedd med självstart, dvs eldriven startmotor. Propellern hade en diameter av 575 mm och båten var försedd med ett spel av typen SM 10. Det rymde 700 meter 12 mm lina.

Längd 7,50 m. Bredd 2,50 m. Båten byggdes extra tätspantad från stäven till midskepps i 5 mm plåt. Den var både längre och bredare än BV12 standard och kallads därför BV12 R. Hur den såg ut och var Ret står för känner inte red till men vi vet hur hytten såg ut. Det är Sven Olssons förtjänst som hade i bakhuvudet att det fanns en styrhytt från en lidwallsbåt som brukas som vedbod i Norra Roslagen. Det allra bästa var att tillverkningsplåten satt kvar ooch är läsbar. Så en ny båt eller "båtdel " kanske vi skall skriva är upphittad. Nu är det bara frågan Var finns resten eller resterna....

Skylten. Foto genom Sven Olsson 2016 04 02

xxxxxxxx

En rätt stor hytt för en rätt liten båt om än förlängd och breddad. Foto genom Sven Olsson 2016 04 02

Foto genom Sven Olsson 2016 04 02

Ja. nu skulle vi gärna vilja ha resten av båten eller kanske troligare resten av historien. Vet du något mer kontakta redaktionen

 

Tillbaks