Tillverkningsnr 32 typ BVV 10. Björn nu Hyttbacken I

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Axel Bergkvist AB i Insjön den 17 april 1948.

Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF med motornummer 6190. Namnet var Björn. Båten sjösattes på leveransdagen "vid varvet" då den skulle gå i samma vatten som flyter förbi nedanför Lidwalls verkstad. Den användes för att rangera sågens timmer som förvarades i Insjön. För att kunna användas vintertid försågs fören med en ramm. Den gjorde båten något mer isbrytande än orginalet. Rammen sitter ännu kvar på båten.

Båten såldes runt 1973 av sågverket till en privatperson som förlängde henne med ca 1 m och byggde en hytt i aktern. Båten såldes vidare omkring 1995 till Dalfors där den nu är hemma som fritidsbåt och befar sommartid sjön Amungen. Båten heter nu Hyttbacken I vilket syftar på hemmahamnen vid den gamla hyttruinen. Den är i gott skick och drivs av samma kulmotor som vid leveransen, nu försedd med självstart..

 

Björn vid Norsbro sågverk framför å.f Norsbro 1965 03 06 Foto Bent Fogelberg i Sjöhistoriska Museets Samling

Björn med ett litet timmerflot utanför sågen i Insjön 1955.
Den rökpelaren hade nog orsakat ett miljölarm idag.

 

Björn vid Dalälvarnas Flottningsförenings varv i Övermo 1967 ned Norsbro i fonden.
Foto Bengt Strandberg från Sjöhistoriska Museets fotoarkiv

 

Björn vid Norsbro sågverk 1972 . Här syns rammstäven tydligt. Foto A. Winter

 

Två bilder från 2001 Foto Red.

På tur juli 2005 Foto Red.

Orginalmotorn, nu med startmotor. Foto Red.

Åter i Dalfors hamn och tack för en trevlig tur. Foto A Winter

Tillbaks