Tillverkningsnr 335 typ BVV 10 Sven


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Västsvenska Virkesföreningen i Bengtsfors den 7 juni 1957 Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Båten hade i orginal en Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BFV med motornummer 9485 och den levererades med ett varpspel typ SM-7. Red kunde konstatera att spanten var notchade vilket blev den avgörande pusselbiten för att artbestämma båten. Om vi har rätt i detta antagandet så är denna den absolut sista spantbyggda BVV-10 båten.

Sedan vi fick bilder på båten har red stött och blött identiteten med flera personer, främst Håkan Larsson. som forskat på  Fryksdalens Flottningsförening. Håkan stötte på båten redan 1969 på Fryken då den kom ut till ett förbibogserat timmersläp och hämtade in det som skulle till Hannäs Såg. Båten blev ombyggd för användning som sågverksbogserare vid Hannässågen i Kil, varvid Sefflemotorn ersattes av en Bolinder-Munktell, typ 1052. Båten försågs samtidigt med en stor och bred styrhytt placerad något för om midskepps. När Hannässågen lades ner överfördes båten till Notnäs sågverk i Torsby, som liksom Hannäs tillhörde Vänerskogskoncernen vid denna tid. Notnäs hade då tre egna båtar och övertog samtidigt två från Hannäs. När Notnäs byggde om sin virkessorteringsanläggning från vattensortering till landsortering såldes de större bogserbåtarna. Den mindre Hannäsbåten, vår nr 335 som vid Notnäs fått namnet Sven blev den sista kvarvarande arbetsbåten vid Notnäs och användes på slutet endast som inspektionsbåt och för service av bevattningsanläggningen.

Båten såldes till Lennart Kålfors i Västra Ämtervik som ägde båten under många år. Lennart Kålfors berättade 2008 att han har sålt båten till en granne i Västra Ämtervik som har skurit ner den stora hytten. Sven fanns kvar i Västra Ämtervik och ägdes av Christian Persson som använde båten vid något tillfälle i Frykensjörna. År 2014 sålde Christian Persson vidare till Lars Erik Eriksson i Deje. Han bytte ut den havererade Bolinder-Munktellmotorn mot en likadan typ 1113 och gjorde under 2014 färder på Klarälven i trakten av Deje. Larsa funderade ett tag  på att återställa det förhöjda fördäcket som skars ned för att göra det lättare att peta sjötimret vid sågarna. 2016 blev båten till salu på blocke.se och den såldes snabbt till Mats Norell i Blötberget.

Båten blev kvar på torra land i Blötberget till hösten 2018 då Anders Nilsson från Lesjöfors tog över Sen skulle det till en ny motor också.  Redaktionen kunde erbjuda vår egen nyrenoverade BM 1051 som stått och väntat på bättre tider ett tag. Motorn passade bra in i Anders planer så ännu en gång fick vi ringa på vår trogne lastare Bosse Erkers. Anders fick hem sin motor men var inte typen som ligger på latsidan, snart var resterna av den gamla hytten borta och återuppbyggnad av förhöjt fördäck på G.  I mars 2019 kom bilder in till redationen via epost och en fråga om ritningar på BVV 10 modell 54. Dessa kunde red sända med vändande post och samtidigt hälsa Anders välkommen att studera systerbåten nr 254 Sigvard på plats i Leksand

 

 

Sven vinterupplagd på Notnäs sågverk i Torsby en vårdag runt 1990.
En delförstoring från ett foto taget av Tord Särnmark förmedlat av Håkan Larsson

Fotot är taget omkring 1990 av Torsbyfotografen Tord Särnmark, på uppdrag av Fryksände hembygdsförening, vars hembygdsgård Kollsberg ligger på "andra sidan" av viken. I förgrunden ser vi Notnässågens timmerupplag som vid den tiden flyttat upp på land. Motorvarpbåten Sven ligger vinterupplagd på stranden. Framför båten kan man se en nygrävd ränna vilken red tror skall användas för att lägga ned ett sugrör till bevattningsanläggningen. Foto Håkan Larssons Samling

Båten vid inköpet. Denna motor var dock sönderfrusen på flera ställen varför ett motorbyte blev nödvändigt .
Foto Larsa Eriksson.
2014 08 04.

Den nya motorn är på plats Foto Larsa Eriksson 2014 08 07

Aktern. Foto Larsa Eriksson 2014 08 04

Tillsammans med Rudan i Deje 

Japp, Ännu en BVV- 10 i sjön. Härligt tycker red och ser framåt mot nya bilder och rapporter om Svens utveckling i Deje..
Foto Larsa Eriksson
2014 08 16.

Men redan kommande år blev båten till salu och såldes snabbt till Mats Norell som därmed utökade sin samling av Lidwallsbåtar. Foto Lars Hansson 2016 10 20

En halv Traktorbåt med luftig styrplats och torkmatta? Foto Lars Hansson 2016 10 20


Båten har kommit fram till Lesjöfors. Foto Anders Nilsson 2018 11 05Motorn på väg till Lesjöfors. En BM 1051 som varit reservaggregat på en fyr, därav det stora svänghjulet.
Motorn fick ett backslag och en rejäl översyn av vår vän och västkustske motorguru Christan Möller. Foto red 2018 11 01


Hytten borta, skrovet rensat och återuppbyggnad av förhöjt fördäck är på G. Foto Anders Nilsson 2019 03 21Back too Basic!!! På nytt växer båten fram men Anders behöll förstås de extra spanten i fören.
Foto Anders Nilsson 2019 05 02Anders jobbade vidare och så  såg det ut sommaren 2019. Vi följde
framstegen med glädje och sedvanlig beundran inför händigt hantverk
Foto Anders Nilsson 2019 06 02


Två BVV 10 ägare har alltid mycket att utreda och dryfta. Anders N och Lasse G i Lesjöfors. Foto red 2019 09 30Dubbelplåt i fören! Anders tog upp ett titthål och den skogsgröna Frykenfärgen på originalplåten framträdde klart.
Foto red 2019 09 30

Vi besökte Anders Nilsson och konstaterade att däcket är lagt och båten är på G. Foto red 2021 10 27

Hej Red!
En liten uppdatering om båten, svetsen har gått varm och nu är fören återuppbyggd enligt originalutförande så gott jag kunnat!  Räcke, halkip och pollare är på plats, båda sidor på skvättborden är också lagade fram emot ruffen.Gott att det är färdigt och strax ska jag börja kika på backslag och motorn. 

Hälsningar och foto Anders Nilsson 2022 09 01

Snyggt jobb Anders -utbrister en samlad redaktion.

Tillbaks