Tillverkningsnr 349 typ BV 15 hete Boman

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Korsnäs AB den 12 oktober 1957. Längd 7,50 meter. Bredd 2,50 meter. Båten levererades utan hytt. Motorn var en BM 1052 på 23 hkr. Spelet var av typen SM 10 för 650 meter 12 mm lina. Den transporterades troligtvis per järnväg. Bland anteckningarna står att den är vägd i travers varvid resultatet blev 4 100 kg. Bordläggningen är byggd i 6-7 mms plåt. 1962 påbyggdes en hytt över motorn och spelet i hela båtens bredd. Det finns ingen anteckning när på året detta skedde men på bildena vi fått från Leksands Lokalhistoriska arkiv ser det ut att vara vårvinter vid provkörningen.

Provkörning i kända vatten efter ombyggnationen. Tibble Ålderdomshem i bakgrunden Foto mars 1962 via Lars Jönses i Leksands Lokalhistoriska arkiv

Åter med Tibble by i bakgrunden Foto via Lars Jönses i Leksands Lokalhistoriska arkiv troligen mars 1962

Full fart framåt. Verktygslådan med på fördäck. Börje Beverskog vid ratten. Vad red känner till tillverkades bara en till BV-15 nr 331 med liknande hytt. Foto via Lars Jönses i Leksands Lokalhistoriska arkiv

 

Två herrar på Värmdö köpte båten från okänd i november 1987 och kallade den Boman De registrerade båten i fritidsbåtregistret under beteckningen Tak 39.Här kommer några bilder från ombyggnationen av nr 349 som red fått från nuvarande ägare Lennart Palmkvist och Lennart Wretman

På Värmdö runt 1999 Foto Lennart Wretman

På Värmdö runt 1999 Foto Lennart Wretman

Så såg hon ut vid inköpstillfället. Hytten tillkom 1962. Se bilder på BV 15 nr 331 som är i stort identisk. foto L Palmkvist

Det fanns en hel del rostskador. Under avvisarlisten som tillverkadts av en uppskuren PVC slang var det värst, här hade fukten fått fritt spelrum foto L Palmkvist

Här ses originalmotorn som inte var i driftdugligt skick vid denna tidpunkt. Akter om motorn ses balkarna för varpspelet.
foto L Palmkvist

Skrovet lättat på överbyggnad under sjösättning. foto L Palmkvist

Sefflemotorn från 1921 som numera drar hela lasset. foto L Palmkvist

Vi vet inget om båtens historia i Korsnäs men runt 2000 fanns båten på Ingarö i Stockholms skärgård och i tämligen dåligt skick. Den förvärvades av familjen Palmqvist och överbyggnaden revs. En gammal Sefflemotor typ 15 på 7 hkr installerades. Det är en motor byggd så tidigt som 1921 med sk frislagsregulator. Båten gör trots de få hästkrafterna god fart.

Första provturen med Sefflemotorn. Hösten 2001 Foto Lennart Wretman

På hamndagen i Norrtälje Foto red 2005 08 20

På hamndagen i Norrtälje Foto red 2005 08 20

På hamndagen i Norrtälje Foto red 2005 08 20

Båten drivs med en gammal Seffle kulmotor nr 995 med ställbar snurra. Foto red 2005 08 20

På väg til Skärgårdsbåtens dag i Waxholm foto Christer Samuelsson 2007 06 07

Lidwalls tillvnr 349 under Sickla kanaldag Foto Red 2008 08 16

Lidwalls bygge nr 349 under Sickla kanaldag Foto Red 2008 08 16

På väg till Sicklaslussens dag. Foto Red 2008 08 21

Efter avslutad slussning, spridande av välljud med Hammarby sjöstad i bakgrunden Foto red 2010 08 21

Tillverkningsskylten i original. Foto Red 2016 10 08

En båt i goda händer Foto Red 2016 10 08

Tillbaks