Tillverkningsnr 352 hette Flyselet nu Greta.

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt den 28 februari 1958 till Krångede AB. Längd 7,45 m. Bredd 2,40 m. Motorn var en Bolinder Muktell typ 105 BR på 23 hkr. Spelet var var typ SM -20. Det är troligt att den trafikerade Flyselet som är en utvidgning av Faxälven. Båten var av en speciell typ, s.k. spelbåt, tydligt V-bottnad och med överbyggnad som var öppen akterut. Båten var ej ritad i Leksand, troligen av Rossöns Mek. Verkstad AB. Beställningen till Lidwalls tyder på att verkstaden i Rossön som ägdes av Ångermanälvens Flottningsförening och vanligtvis byggde denna båttyp, hade sin kapacitet fullutnyttjad. Se vidare kopia på leveransdokumentet här nedan.

 

I full verksamhet. Hytten bär tydliga ÅFF-drag. Foto Bengt Fogelberg i Sjöhistoriska museets arkiv 1966 09 22

När flottningen på Faxälven upphörde båten gick båten för redaktionen okända öden till mötes. Dock är klart att hon flyttades ned till huvudstaden och Stockholms skärgård. Kanske ägdes hon av Skärgårdsstiftelsen.

Som sopbåt i Stockholms skärgård 1980- talet. Foto från Björn Lisskars samling.

Ovan en blyertskalkering av tillverkningsskylten som sändes till den förra ägaren i Ludvika efter försäljningen till Dalarna

1996 såldes båten från Stockholms skärgård till Ludvika för att bli ångbåt på sjön Väsman. Då var överbyggnaden redan riven. Foto från Björn Lisskars samling.

Dåvarande ägaren byggde om båten och förlängde skrovet akterut 1.70 meter. Båten fick en rundad ångbåtsakter. Den kände ångbåtsbyggaren i Torsång Harald Andersson var behjälplig med bygget av panna och maskin och 2004 var det dag för premiärturen. Då hade båten även försetts med en inglasad överbyggnad och fick namnet efter ägarens hustru. Foto från Björn Lisskars samling.

Ångslupen såldes 2009 till Björn Lisskar och återfinns numera på Runn i Dalarna. Foto Karin Hedin

Dessa två bilder är från premiärturen på Runn sommaren 2009, Foto Karin Hedin

Red tackar Björn Lisskar för fakta! Båten har hemmanhamn i Tyllnäs

Greta vid hemmahanmen i Tunaån Foto red 2014-07-03

Greta på Ångbåtsmöte i Ornäs. Foto red 2022 07 23

Tillbaks