Tillverkningsnr 36 typ BVV 10
Varpbåt 4

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Fryksdalens Flottningsförening den 26 maj 1948. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Seffle 10 hkr tändkulemotor Typ: S15 BF med motornummer 6227

Från Håkan Larsson kommer följande uppgifter:

Noterat inköpspris: 7.000:–. Båten användes på många olika platser. ”Kvar i Oleby 1969”, enligt bevarade noteringar. Varpbåt 4 var den näst sista kvarvarande motorvarpbåten av denna typ hos Fryksdalens Flottningsförening. ”Varpbåt 4 är i Råda för reparation och eventuellt motorbyte” enligt en anteckning från 1971. Hur det blev med motorbytet är okänt och båten återvände aldrig till Fryksdalen. En ”Varpare” utan angivet ordningsnummer, som mycket väl skulle kunna vara f.d. Varpbåt 4, fotograferades 1971 vid Kärnåsen i Norra Råda. Båtens senare öden är okända.

Något som verkligen styrker att båten på bilden nedan är Varpbåt 4 är bland annat följande: Båten är en tidig BVV -10 med vågbrytare och lågt fördäck. Nr 36 skall var utrustad med prejskivor och dragrulle. Fästen för prejskivor finns midskepps på båten på bilden nedan och fäste för dragrulle finns på det lilla akterdäcket. Motorn är försedd med tändpatron för starten och det har även motor nr 6227 som satt i VB 4, se bild på motorn nedan,

Troligen Varpbåt 4 fotad 1971 vid Kärnåsen i Norra Råda. Foto Håkan Larsson 

Håkan skriver vidare:

Sommaren 1971 fotograferade jag en varpbåt med namnet Varparen, utan angivet ordningsnummer, vid hembygdsgården Kärnåsen i Norra Råda. Båten var mycket lik FF´s Varpbåt 4 som hade överförts från Oleby (Torsby) till just Norra Råda tidigare under samma år. Därför är det högst sannolikt att detta är f.d. Varpbåt 4. Det syns att båten har genomgått en uppfräschning men något motorbyte, som det hade talats om, blev aldrig aktuellt. Hos Fryksdalens Flottningsförening var samtliga varpbåtar gråmålade. Vid samma tillfälle låg en vitmålad varpbåt med namnet Klaran förtöjd bredvid Varparen. Denna var försedd med en sexcylindrig förgasarmotor och jag vill minnas att den hade bilväxellåda och dito koppling. Ett par ”gubbar” gjorde små rundturer med båten för hugade besökare, och givetvis var jag med ut på en sådan tur. Jag minns manövern när vi närmade oss land: Vänster hand på kopplingsspaken och höger hand på växelspaken och efter ett litet skorrande gick backväxeln in och propellern kunde arbeta för back!

Det lär vara samma båt som numera finns vid Haldenvassdragets Kanalmuseum i norska Örje, som ångslupen Hans.Troligen Varpbåt 4 fotad 1971 vid Kärnåsen i Norra Råda I förgrunden ses Klaran som nu blivit ångbåt i Norge. Foto Håkan Larsson


Nästan 40 år senare blir redaktionen erbjuden att köpa Varpbåt 4´s originalmotor typ S15 BF med motornummer 6227. Ett varpspel och en propelleraxel fanns också att köpa, även om deras ursprung är mer oklart. Det var Christer Ljunggren som tog kontakt med redaktionen. Han hade hittat vår hemsida genom Sefflemotorns tillverkningsnummer. Christers farfar Gösta Westerberg  arbetade på Hannäs Sågverk  och senare  Rottneros bruk. Gösta Westerberg var teknikintresserad  och  tog hand om motorn, frågan är var ifrån ?. Sågen eller Bruket  Redaktionen tackade för erbjudandet, drog åstad i västerled och köpte delarna. Vi drog slutsatsen att båten blev skrotad i mitten på 1980-talet eller ombyggd med ny propelleraxel. Det tidigare alternativet känns dessvärre mest troligt. Men frågan kvarstår Vad hände med Varpbåt 4  ???


Red tog kontakt med Patrik Bergström som förde frågan vidare till anställda på bruket. Och svar fick vi tämligen omgående. 1981-82 köptes ett motorlöst skrov av Per Mattsson och Svante Eriksson som båda arbetade på Rottneros Bruk. Båten bjöds ut att säljas via anbud genom en lapp på anslagstavlan på bruket. Per o Svante bjöd 400 kr och fick köpa båten. Den låg hemma hos Per ca 8 -10 år utan att något hände med skrovet. Per minns att det fanns en tillv skylt på skottet i fören med kan inte komma ihåg vad som stod där.  Hendrik Pettersson visade intresse för skrovet och förvärvade detsamma.... Där slutar våra spår i nov 2019  I början av december 2019 ringer Per Mattsson som forskat vidare till redaktörernas stora glädje. Hans tidigare båt förefaller finnas kvar i Gräsmark.....Spänningen stiger i synnerhet när red. får god kontakt med ägaren Janne Nilsson som repararerat skrovet och grundmålat detsamma: Janne noterar att hans båt förefaller väldigt lik den gröna på Håkan Larssosn bilder ovan............Om detta är båt nr 36 är ännu ytterst oklart  men att ännu en BVV-10 finns kvar är ju svårt trevligt.

S15 BF med motornummer 6227 Foto Christer Ljunggren 2019 10 20AB Seffle Motorverkstads leveranskort på motorn, levererad bara en vecka innan båten var klar. Foto Kent Olsson

Båtens varpspel fick medfölja i affären. En oslipad diamant? Foto Christer Ljunggren 2019 10 20


Handslag och medel utväxlade, affären avslutad, hemförandet och fördjupade statusbedömningar vidtar.
Alla originaldelar till spelet upphittade. Spelet har troligen drivits av en elmotor med kilrep på sluttampen.
De avskurna vinkeljärnen på skyddskåpan borde stöttat upp en annan drivkälla än Sefflemotorn.   

Foto Lasse Gudmundsson 2019 10 26

Christers farfar hade klokt nog sparat alla skyddskåpor och drivande kugghjul. Efter en omgång med fettsprutan, lite tryckluft och linolja blandat med terpentin såg resltatet ut så här. Spelets alla funktioner åter U.A  Foto red 2019 10 29Foto på den BVV -10 båt Svante och Pär  köpte 1980-81. Samma båt som finns i Gräsmark 2019. Det är en BVV 10 av tidig modell
utan sittruff med utvändigt roder, vid fototillfället utan motor men med spel och propelleraxel. Det finns en möjlighet att det är BVV 10 nr 36.  Mystiken kring båtarna på Rottnerosbruk tätnar. Foto Pär Mattsson 1980-81
Tillbaks