Tillverkningsnr 36 typ BVV 10 Varpbåt 4

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Fryksdals Flottningsförening den 26 maj 1948. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Seffle 10 hkr tändkulemotor Typ: S15 BF med motornummer 6227


Från Håkan Larsson kommer följande uppgifter:

Noterat inköpspris: 7.000:–. Båten användes på många olika platser. ”Kvar i Oleby 1969”, enligt bevarade noteringar. Varpbåt 4 var den näst sista kvarvarande motorvarpbåten av denna typ hos Fryksdalens Flottningsförening. ”Varpbåt 4 är i Råda för reparation och eventuellt motorbyte” enligt en anteckning från 1971. Hur det blev med motorbytet är okänt och båten återvände aldrig till Fryksdalen. En ”Varpare” utan angivet ordningsnummer, som mycket väl skulle kunna vara f.d. Varpbåt 4, fotograferades 1971 vid Kärnåsen i Norra Råda. Båtens senare öden är okända.

Något som verkligen styrker att båten på bilden nedan är Varpbåt 4 är bland annat följande: Båten är en tidig BVV -10 med vågbrytare och lågt fördäck. Nr 36 skall var utrustad med prejskivor och dragrulle. Fästen för prejskivor finns midskepps på båten på bilden nedan och fäste för draggrulle finns på det lilla akterdäcket

Troligen Varpbåt 4 fotad 1971 vid Kärnåsen i Norra Råda. Foto Håkan Larsson

 

Håkan skriver vidare:

Sommaren 1971 fotograferade jag en varpbåt med namnet Varparen, utan angivet ordningsnummer, vid hembygdsgården Kärnåsen i Norra Råda. Båten var mycket lik FF´s Varpbåt 4 som hade överförts från Oleby (Torsby) till just Norra Råda tidigare under samma år. Därför är det högst sannolikt att detta är f.d. Varpbåt 4. Det syns att båten har genomgått en uppfräschning men något motorbyte, som det hade talats om, blev aldrig aktuellt. Hos Fryksdalens Flottningsförening var samtliga varpbåtar gråmålade. Vid samma tillfälle låg en vitmålad varpbåt med namnet Klaran förtöjd bredvid Varparen. Denna var försedd med en sexcylindrig förgasarmotor och jag vill minnas att den hade bilväxellåda och dito koppling. Ett par ”gubbar” gjorde små rundturer med båten för hugade besökare, och givetvis var jag med ut på en sådan tur. Jag minns manövern när vi närmade oss land: Vänster hand på kopplingsspaken och höger hand på växelspaken och efter ett litet skorrande gick backväxeln in och propellern kunde arbeta för back!

Det lär vara samma båt som numera finns vid Haldenvassdragets Kanalmuseum i norska Örje, som ångslupen Hans.

Troligen Varpbåt 4 fotad 1971 vid Kärnåsen i Norra Råda I förgrunden ses Klaran som nu blivit ångbåt i Norge. Foto Håkan Larsson

Var finns Varpbåt 4 idag ???

Tillbaks