Tillverkningsnr 365 typ Inspektionsbåt

Lidwall & Söner AB levererade denna inspektionsbåt till Ljusnans Regleringsförening 3 maj 1958. Längd 6,50 m. Bredd 1,90 m. Volvo Penta-motor typ C23 BE med motornummer 2903 på 14 hkr. Båten levererades i öppet utförande med ruff och vindruta samt kapell. Totalvikten var 1 700 kg Inventarienumret hos regleringsföreninen är 191. Motorn är runt 1990 bytt till Volvo Penta dieselmotor typ 2002 på 18 Hkr

Vi fick fina bilder och uppgifter från Torbjörn Näs. Båten har haft samma ägare sedan den byggdes, liknande arbetsuppgifter och har oförändrat utseende. Båten är enligt red. uppfattning en klar kandidat till att K-märkas av Statens Maritima Museer. Se själva på dessa bilder! Två systerbåtar som gått i samma farvatten upptäcktes i feb 2022 nr 317 och nr 364. Poppis båt på Ljunsnan !

 

Vi börjar med ritningen. Kring denna båt finns full dokumentation.
Foto Torbjörn Näs.

Kopia på verkstadens räkning. Bredare skädda erhölls utan fördyring av bygget. Foto Torbjörn Näs.

Motorn är bytt. Foto Torbjörn Näs.

Som de flesta speciella Lidwallsbyggen provkördes även nr 365 i Österdalälven, här i snöoväder våren 1958. Reprofoto Torbjörn Näs.

Visst är hon sig lik? Foto Torbjörn Näs augusti 2010.

Styrplatsen. Foto Torbjörn Näs.

Tvåcylindrig Volvo Penta-diesel. Foto Torbjörn Näs.

Akter med enkel kran för tagning av vattenprover. Foto Torbjörn Näs.

I sitt rätta element. Foto Torbjörn Näs.

Vännen Lars Larsson letade efter uppgifter i Fryksdalens FF.s arkiv om sin båt Norsälven 4 och hittade bland annat denna wintriga provkörningsbild, som dock inte visar Lars båt. Men bilden ger vid handen att just FFF hade planer på att skaffa sig en inspektionsbåt även om denna båt beställdes av Ljusnans Regleringsförening.
Ombord syns två representanter för kunden i aktern, Gösta Lidwall midskepps och sannolikt Sigvard Lidwall till rors.
1958. Foto Lars L.

Tillbaks