Tillverkningsnr 387 typ BV 10 hette Vågbrytaren 1 senare Viola

Lidwall & Söner AB levererade denna arbetsbåt till Halmstads Hamnförvaltning i Halmstad den 27 september 1958. Längd 6,10 m. Bredd 2,30 m. Den levererades utan motor men var förberedd för en utombordsmotor typ Arkimedes B 22.  Det medföljde även ett par årklykor som monterades så att roddaren kunde sitta på backen. Den målades mörkgrön och levererades med durkar och bänkar efter hela sidorna. Båten var av den sena typen av BVV 10 utan spant med en kraftig avvisarlist som bärande element. Totalvikten var 1010 kg.

Just det udda framdrivningssättet väckte redaktionens nyfikenhet. Vi saknade förvisso bild på båten men att den såldes till en kommunal förvaltning gav hopp om att det skulle finnas något i hamnens arkiv. Red tog i mars 2019 kontakt med hamnen i Halmstad och via trevliga båtologkontakter fick vi kontakt med Jan Benninger som skrev:

”-Jag har grävt i kommunens hamnarkiv men försäljningen finns inte i något protokoll eller annat dokument. När båten levererades till Halmstad fick den namnet Vågbrytaren 1. Den försågs med en utombordsmotor Arkimedes B22. Båten målades efter några år blå, hamnens bogserbåtsfärg. Båten användes i första hand för transport av skiftpersonal och material till Mudderverket Herkules som levererades 1959 från Bröderna Larsson AB i Kristinehamn tillika med bogserbåten Ägir 1961. I slutet av 1960-talet ersattes utombordsmotorn med en ny 20 hk Lister luftkyld dieselmotor och propelleraxel. Muddringen i egen (kommunal) regi avslutade 1972
p.g.a. behov av större kapacitet i med en större utbyggnad av hamnen. Muddringen utfördes därefter av entreprenadföretag. Mudderverket Herkules såldes den 7 juli 1972 till Sonebjerg Maskinfabrik A/S i Danmark. Bogserbåten Sigge såldes 1973 till Skånska Cement, och jag antar att Vågbrytaren I gick samma väg samtidigt. Lotte, ( Lidwallsbåten nr 700 reds anm. ) levererad till hamnen ersatte dem båda. Någon bild har jag ej heller lyckats få fram.
Den kommunägda Hamnförvaltningen ombildades 1989 till Halmstads Hamnaktiebolag dit bogserbåtarna överfördes,. Två år senare övertogs båtarna av Halmstads Stuveri AB, som 2002 ombildades till Halmstads Hamn och Stuveri. Numera är hamnbolaget, som nu heter Hallands Hamnar AB och inkluderar Varbergs hamn åter ett kommunalt bolag. Med beklagan att jag inte lyckats spåra arbetsbåtens senare öden.
Vänlig, marin hälsning Jan Benninger"

Tack Jan!! Trots att vi i det läget inte hade sett båten på bild hade vi ändå fått ett namn och en uppfattning om användningsområde. Att den dessutom troligen vidaresåldes till Skanska och då med en Listermotor och vanlig propelleraxel.

Men så var det inte riktigt. Genom vår Facebook sida frågade Tony Ortenlöf om inte en viss båt på hans insända bilder skulle kunna vara ett Lidwallsbygge. Tony är teknisk chef på just Halmstad hamn. Pollaren såg misstänkt lik en med gjutnummer 618 och så visade sig vara fallet. Träff alltså och vi kunde dokumentera den 635:e Lidwallsbåten. Stort Tack Tony Ortenlöf, som sände oss ett E brev om båten Viola, dvs BV 10 nr 387

"Båten används av hamnens Tekniska avdelning och har så gjorts sedan båten köptes i slutet på 50 talet. Båten används för underhåll av kajer, bojar och pirar. Flera gånger har man haft planer på att byta ut båten till en mer modern båt men man har vid varje tillfälle kunnat konstatera att det finns få båtar som har liknande funktion och är lika driftsäkra som Viola. Båten har många år kvar att ge och jag är övertygad om att den kommer kvarstå i hamnens tjänst under många år framöver.

Med vänlig hälsning

Tony Ortenlöf "

Viola ute på jobb i Halmstads Hamn Foto genom Tony Ortenlöf

Med hamnens stora bogserare Ägir. Foto genom Tony Ortenlöf

Listermotorn, den kända luftkylda FotoTony Ortenlöf 2022 08 12

Bilden som löste det hela. FotoTony Ortenlöf 2022 08 12

Listermotorn, den kända luftkylda FotoTony Ortenlöf 2022 08 12

 

 

Tillbaks