Tillverkningsnr 401 typ BVV 4 heter nu GIMLI

Lidwall & Söner AB levererade denna lilla varpbåt till Hasselavattendragens Flottningsförening i Hassela den 4 april 1959. Flottningschefen hette Rosén och var sannolikt beställaren. Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Den ursprungliga motorn var en MD 1 på 5 hkr. Båten hade ett varpspel typ SM 4 för 500 meter 8 mm vajer. Båten är av den spantlösa typen som togs fram i mitten av 1950 - talet. Helldén slutmonterade båten som visade sig väga 900 kg i traversen.

 

Sista flottningen i Hasselavattendragen var 1967 Här ses nr 401 i full auktion. Faxmil från en bok utgiven av AB Iggesundsbruk 1968 med foton av Hilding Mickelsson.

 

 

Foto Henric Jonsson 2011-10-31

.

 

 

Foto Henric Jonsson 2011-10-31

Henric Jonsson som numera äger båten skriver till oss;

Orginalmotorn, den frös sönder, när min granne ägde båten 1989. Jag köpte båten, monterade först en väldigt gammal ALBIN-motor, för att sen sätta i en VP MD1A, (serienumer 979). Den inköptes på Alnö, untanför Sundsvall.

Foto Henric Jonsson 2011-10-31

Båten har återgått i Henrics ägo och detta gjorde att vi fick bilder och uppgifter på GIMLI som båten nu heter. Henric skriver vidare.
 
Vi fyllde på diesel i bränsletanken, som f.ö är en hydraultank från krantillverkaren HIAB här i Hudik, luftade systemet och vevade igång den efter 10 års stillastående!! Den hoppade igång direkt. Det är kvalitet som talar för sig själv.
 

Foto Henric Jonsson 2011-10-31


Med varpspelet måste båten varit väldigt trång. Styrningen satt dock på babords reling på den tiden, jag skar tyvärr bort den i början på 90-talet och flyttade styrplatsen midskepps. Den nya ratten gjorde min farsa i början på 90-talet, när jag då ägde båten första gången. Vi tillverkade även durk och motorhuv i durkaluminium, vi brukar svetsa aluminium åt de som behöver hjälp med just detta användbara och lätta material..

Foto Henric Jonsson 2011-10-31

Foto Henric Jonsson 2011-10-31

Red tackar Henric för brev och bilder och konstaterar att ännu en av de slitstarka Lidwallsbåtarna har kommit i goda händer

En bild på Gimli i sitt rätta elemen . Ny motor är på G.... till våren. Foto Henric Jonsson 2014

Tillbaks