Tillverkningsnr 402 typ BB 15 

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt 15 maj 1959 till Övre Lågen Fellesflötningsförening via agenten Bjerkenes & Co A/S i Oslo. Längd 7,5 m Bredd 2,5 m. Motor  Seffle S18BF Nr 9815 på 20hkr vid 650 v/m som drev en 590 mm propeller på en 40 mm axel.  Skrovet var rejält, 5 mm under och 4 mm över vattenlinjen. Vidare var spanten nr 5, 6 och 7 längre vilket gav henne ett något annorlunda utseende, med en betydligt längre vågbrytare än vad som var vanligt på BV 15 båtarna.

Båten hade tak med täckt front, sidor och akter täckta av presenning. Med hjälp av ett foto från vännen Ståles samling, förstår vi bättre vad täckt front innebar. Fronten byggd i plåt med två dörrar förfaller vara densamma på det svart/vita fotot, som på Ståles bild  från 2019. Beräknad leveransvikt var 3 500 kg.

När Sefflemotorn byttes mot en tvåcylindrig Volvo Penta på 21 hkr känner inte ägaren till. Båten finns 2019 i Rodberg  Norefjord, I närheten av platsen dit hon levererades 1959
Vår bogserare nr 402 i aktiv tjänst, vid Larvik där Numedalslången. Foto genom Ståle Elverhøi

 

Leveranskortet som löste gåtan med det annorlunda utseendet på förenSpaningsfynd i nära original. Endast relingen förefaller ha tillkommit. Foto Ståle Elverhøi sommaren 2019Ståle fann båten men lät oss gissa ursprunget i ett litet quiz i vår facebookgrupp.
Vi förvillades först av fören men det berodde på specialaren med spantlängden.
Sen fick vi facit! Morsomt! Foto Ståle Elverhøi sommaren 2019Här bestyckad med en tvåcylindrig Volvo Penta på 21 hkr.
Foto Ståle Elverhøi sommaren 2019En titt under vattenlinjen.
Foto Ståle Elverhøi sommaren 2019

Tillbaks