Tillverkningsnr 417 typ BB Trängslet 6 sedan Fryksdalen

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt med tillverkningsnummer 417 till Stora Kopparbergs Bergslag AB i maj 1960. Båten skulle användas för timmerbogsering på den då nybildade Trängsletsjön, en 8 landmil lång uppdämning av Österdalälven. Ursprungligt namn Trängslet V. Längd 11,5 m. bredd 3,5 m. Originalmaskin en TMDI 96 á 185 hkr. Vikt ca 12,5 ton. Båten hade inte varpspel. Såldes till Klarälvens Flottningsförening i Torsby hösten 1970 och döptes till Fryksdalen. Båten levererades per lastbilstrailer till Torsby 1970. Stationerades på Frykensjöarna.

Hon såldes vidare runt 1986 till en känd seglarfamilj i Stenungsund, som påbörjade en ombyggnad av båten till flytande bostad. En annan familj i Kristinehamn fullföljde planerna. Båten gick sedan på Europas kanaler men blev någon gång 1995-96 påseglad av ett handelsfartyg varvid båten sjönk. Därefter bärgad och skrotad i Tyskland.

På väg till Trängsletdammen. Bilden borde vara tagen i maj 1960. Styrhyttens överdel ses ligga demonterad på akterdäck för att ekipaget ska komma under viadukter på vägen till båtens nya farvatten.Tack till Leif Svärd.

Trängslet 6 på Trängsletsjön. Foto Bengt Standberg sommaren 1966

Trängslet VI har just anlänt  till Fryken ännu i DFF:s färger. I förgrunden ses lidwallsbåten nr 320 BB Björnide Foto Håkan Larsson hösten 1970

Full fart framåt på Fryken Foto Håkan Larsson 1974.

Timmerbogsering på Fryken. Foto Håkan Larsson 1982

Buntat timmer i kroken och gäddfångst. Fryken. Foto  Håkan Larsson 1982

Timmerbogsering på Fryken. Foto Håkan Larsson 1982

Timmerbogsering på Fryken. med Fryken III som hjälpbåt. Foto  Håkan Larsson 1982

Slutbogserat på Fryken 1986. Foto från Bengt Sandinges samling

Slutbogserat på Fryken 1986. Foto från Bengt Sandinges samling 

Här nedan följer att antal bilder från ombyggnationen i Stenungsund 1986-87 från Ulf Järns samling

Sista kända bilden på nr 417.Bilder från Ulf Järns samling. Snygg tycker red och fäller en dieseltår inför båtens snöpliga slut

Tillbaks