Tillverkningsnr 42 typ BV 15 Barken

 

 


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Barkens Sågverk AB den 31 december 1948. Längd 9,00 m. Bredd 2,50 m. Båten hade en Seffle 20 hkr tändkulemotor typ S18 BF med motornummer 6421. Namnet var Barken. Båten byggdes för isbrytning och kallades Isbrytare med hytt och 2 kojer i leveransdokumentet. Sågverket låg vid Vad i Södra Barken. Idag är det en trafikplats där sågen låg. Det medföljande ankaret vägde 70 kg enligt leveransdokumentet. I början av 1970-talet låg båten upplagd vid resterna av det då nedlagda sågverket.  

Båten såldes 1972  till Rune Gustafsson i Ludvika. Den togs till Väsman per järnvägsvagn, blästrades och målades  innan den sjösattes. Rune G. körde båten på Väsman ett år och sålde båten vidare till Mälaren och Västerås. Den nya ägaren försåg båten med en alltför stor överbyggnad. 2006 såldes båten vidare till Falun där den skulle  återställas utseendemässigt. Tändkulemotorn var då sedan länge ersatt av en Perkins dieselmotor. Men Sefflemotorn blev bevarad och efter en omfattande renovering gick den som en klocka. Se bild längst ned på denna sida.

Barken var under hösten 2009 åter till salu. Båten såldes i januari 2010 av tidigare ägaren Kenneth Tärndal i Falun till Hans Nyström i Haninge som fortsätter återställandet. En åtgärd är att avlägsna hytten. På sensommaren 2021 får Hasse platsbrist och behöver avyttra båten. Men han vill absolut att den bevaras och kontaktar redaktionen. Efter ett mycket kort sammanträde beslutar vi att ta oss an denna verkliga pärla. Tomberg transport levererar båten till Leksand den 31 augusti varefter nogsamma undersökningar vidtogs och planer upprättades.

Red sålde båten vidare till Urban Sondell som länge letat efter en BV 15 i originalskick och i september gick båten vidare till Ängesgårdarna. Urban hade som den samlare han är, en passande Sefflemotor i gott skick och med originalfärgen i behåll. Den är på hela 25 hkr vid 600v/m och väger enligt Seffle Motorverkstads folder 1100 kg - 275 kg mer än båtens originalmotor. Då inget spel planeras i Barken tror vi att detta blir en utmärkt lösning.

 

Leverans dokumentet för nr 42 Barken. Lidwallssidans arkiv


Barken upplagd vid Vad utanför Fagersta sommaren 1972 Innanför ligger BV 17 Nr 7 Väsman Foto Claes Sandberg 1972

Barken ses till vänster.Foto Claes Sandberg 1972

Vid Vad. Foto Claes Sandberg 1972

Vid Vad. Foto Claes Sandberg 1972 

Barken ca 1980. Foto i reds arkiv.

Under ombyggnad okänt år Foto i reds arkiv. .

Återställandet är påbörjat. Foto red i Falun 2006

Barken var vid leveransen försedd med två kojer i "skansen" Foto red i Falun 2006

Studie av aktern. Foto red i Falun 2006

Den kommande hytten. Extra köl och rodret förstorat. Foto red i Falun 2006

En kopia av orginalhytten i stål väntade på att komma på plats. Foto red i Falun 2006

Barken i Falun augusti 2009. Hytten har kommit på plats. Snygga linjer. Foto Daniel Göing Norberg


Levererad till Leksand. Red lät sig imponeras över Tomberg Transports grejor men inte minst av det linjesköna skrovet hos 70+:aren Foto red 2021 08 31

 
  Jocke Thedin Med ena handen på dosan landar båten snyggt på pallningarna. (Som f.ö donerats av Leksands Båtklubb)
Redaktören frotterar sig gärna med proffs. Foto Maris Halle-Holm 2021 08 31
Perkinsmotorn och Ruffen 2021 08 31

Ruffen ådrog sig särsklt intresse. Vi har sett betydligt sämre övernattningsplatser.
Lite städning och sen en tupplur Foto red 2021 09 02

Belysningsanläggning av -48 års modell! Foto red 2021 09 02

Drivlinan med en modifierad Seffle klämkoppling Foto red 2021 9 02

Ängesgårdarna nästa !! Barken i Urbans bockkran. Foto Urban Sondell 2021 09 14

Efter en del letande hittades en lämplig vagn. Foto Urban Sondell 2021 10 24

Och motorns fjäderlätta 1100 kg svävar på plats. Foto Urban Sondell 2021 01 06

Båten inne och motorn på ungefärlig plats. Foto Urban Sondell 2022 01 13

Båten inne och motorn på ungefärlig plats. Foto Urban Sondell 2022 01 13

Axeln ute och den befanns helt OK. Ny kona skall svarvas för en ordenlig snurra. Foto Urban Sondell 2022 01 13

Barkens orginalmotor, en Seffle på 20 hkr nr 6241. som renoverats av Mats Tägtström. Driver idag   i BV 15 nr 177 Foto Mats Tägtström

 

Tillbaks