Tillverkningsnr 420 BVV 10 L1 heter nu Eljest

 

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt med tillverkningsnummer 422 till Stora Kopparberg Bergslag AB den 1 april 1960. Längd 6,1 m. Bredd 2,3 m. Originalmaskinen var en Seffle tändkula S15 BFV nr 9905. Vikt 2 000 kg. Denna båt levererades samtidigt med nr 421 och nr 422. Båtarna var av den senare versionen av typen BVV10, spantlösa och med en kraftig avvisarlist som fungerade som stringerplåt. Trots att båtarna leverades så sent som 1960 försågs de med tändkulemotorer. Hos STORA hette båten L1.

Namnet syftar troligen på Landrensningsbåt. Båten byggdes att att hand om timmer som låg efter stränderna på den 1960 nyskapade Trängsletdammen i övre delen av Österdalälven. Båten ägdes av STORA men drevs av Dalälvarnas Flottningsförening.

Den äldsta bilden vi har av någon av BVV-10 båtarna L1, L2 eller L3 - oklart vilken - på Trängsletsjön, samt ytterligare en som skymtar i bakgrunden. Sefflemotor med plåtskydd över svänghjulet kan vara ett spår. Foto Konrad Kettis 1962 genom sonen Anders Kettis som vid tillfället styrde upp det hela.

L 1 och L 2 upplagda vid Trängsletdammen. Bild från Tomas Johanssons samling

Kennet Källsviks ville gärna veta vilken flottningsbåt hans gamla stålbåt var. En svår identifikation var det utan tillverkningsskylt men det gick. Foto Red april 2008 .

När flottningen upphörde 1970 såldes båten till Mora. Varpspelet tos bort och båten vidaresåldes till Falun där den byggdes om till fritidsbåt och försågs en dieselmotor. För ca 15 år sedan såldes båten vidare till ett par i Västerås. De förlängde båten akterut med ca 1 meter och den gamla flottningsbåten fungerade som flytande sommarstuga på Mälaren. Men ägarna blev äldre och sålde 2006 båten vidare till en herre utanför Borlänge. Första sommaren 2006 körde man i Runn men de senaste åren har båten haft Smedjebacken som hemmahamn Båten såldes i juli 2009 till Jämtland och en sjö nio mil norr om Östersund

Barkensjöarna 2007 . Fotot Kennet Källsviks

Barkensjöarna 2007 . Fotot Kennet Källsviks

I Smedjebacken från Barkensjöarna. Fotot Kennet Källsviks 2007

Men vart blev båten av? I augusti 2016 dök det upp bilder på vår avdelning på Facebook. Det var en nybliven ägare av systerbåten BVV 10 nr 550 Buller, Stig Holm som hittat båten i Laxsjön. Där går även hans BVV -10 och genom att jämföra skroven tyckte hans sig se ännu en Lidwallsbåt. Helt rätt och därför kan vi visa färska bilder på denna båt som nu har fått ett lämpligt namn.

 

I Laxsjö. Foto Stig Holm 2016 08 28

Förlängd, påbyggd och ombyggd. I Laxsjö. Foto Stig Holm 2016 08 28

I Laxsjö med ett passande namn. På den här bilden syns det tydligt vad red såg första gången. Att båten är påbyggd midskepps med en plåt för att få en rak däckslinje. Foto Stig Holm 2016 08 28

Tillbaka