Tillverkningsnr 424 Traktorbåt typ 1 hette T 2

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Stora Kopparbergs Bergslag AB den 26 april 1960. Längd 5,3 m. bredd 2,6 m. Vikt 3 400 kg. Originalmaskinen var en Bolinder Munktell 1113 på 41 hkr. Båten hade ursprungligen en hydraulisk timmergaffel. Hos STORA hette båten T 2. Namnet syftar förmodligen på Traktorbåt Två på Trängsletsjön. T 2 är antecknat på Lidwalls tillverkningskort.

Båten byggdes för rangering av flottgods på den 1960 nyskapade Trängsletdammen i övre delen av Österdalälven. Båten ägdes av Stora men drevs av Dalälvarnas flottningsförening. I flottningens slutskede fanns båten på nedre Dalälven.

I full auktion på Tränsletsjön 1969. Från Tomas Johanssons samling.

På Lidwalls tillverkningskort står att båten såldes till Katrineholms Träförädlings AB, troligen omkring år 1972-73. Vidare öden för oss okända.

Här ses T 2 i Nedre Dalälven runt Marma troligen 1970. Observera att båten försetts med en stor strålkastare sedan övre bilden togs. Detaljförstoring av reprobild i Flottarkojan vid Marma. En utställning väl värd att besöka sommartid. Foto Red.

 

Tillbaka