Tillverkningsnr 424 Traktorbåt typ 1 hette T 2

 

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Stora Kopparbergs Bergslag AB den 26 april 1960. Längd 5,3 m. bredd 2,6 m. Vikt 3 400 kg. Originalmaskinen var en Bolinder Munktell 1113 på 41 hkr. Båten hade ursprungligen en hydraulisk timmergaffel. Hos STORA hette båten T 2. Namnet betyder förmodligen Traktorbåt Två på Trängsletsjön. T 2 är antecknat på Lidwalls tillverkningskort.

Båten byggdes för rangering av flottgods på den 1960 nyskapade Trängsletdammen i övre delen av Österdalälven. Båten ägdes av Stora Kopparberg men drevs av Dalälvarnas Flottningsförening. I flottningens slutskede fanns båten på nedre Dalälven. På båtens tillverkningskort står att den såldes till Katrineholms Träförädlings AB, troligen år 1972

Ett tidningsurklipp berättade att båten hyrdes ut av Stora till Katrineholms Träförädlings AB i början av november 1970 för att agera isbrytare på sjön Hissen i Floda .Tydligen föll provet ut till belåtenhet och båten inköptes. Vidare öden för oss okända.

Sam men i bakgrunden traktorbåten T 2 i full verksamhet i Dalälven Utsund. Ännu så sent på året är älven full med timmer. Foto Olle Renk 1969 09 07

I full auktion på Tränsletsjön 1969. Från Tomas Johanssons samling.

T 2 känns igen på den ovanligt breda timmergaffeln. Från Tomas Johanssons samling.

T 2 i Trängsletdammen Foto Konrad Kettis juni 1970 genom sonen Anders Kettis

Här ses T 2 i Nedre Dalälven runt Marma troligen 1970. Observera att båten försetts med en stor strålkastare sedan övre bilden togs. Detaljförstoring av reprobild i Flottarkojan vid Marma. En utställning väl värd att besöka sommartid. Foto Red.

Från Gunnar Hedmans samling. Katrineholms-Kuriren 1970 11 07

Troligen T 2 vid timmerintaget till sågen i Buskhyttan Foto okänd ca 1980

 

Tillbaka