Tillverkningsnr 430 typ BV 15 hette Dellen 12 - 60

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Dellarnas Flottningsförening i Näsviken den 13 april 1960. Beställaren var AB Iggesunds Bruk. Längd 7,00 m. Bredd 2,50 m. Motorn var en BM typ 1052 på 23 hkr med tillverkningsnr 11497-1707. Båten hade ett varpspel typ SM 10. Bordläggningsplåten var 5 mm tjock i bogen och 4 mm i övriga skrovet. Motorn var utrustad med elstart och båten hade elektrisk länspump. Hos Dellarnas Flottningsförening hade båten nummer D 12 - 60 vilket i klartext kan utläsas Dellen nr 12 byggår 1960

Båtens utförande var med styrhytt som gick ända ut till sidorna och vågbrytaren betecknades som förlängd, Ratten satt på styrbordssidan vid relingen. Flottningen på Dellensjöarna upphörde redan 1966 varför båten torde flyttats till havet.

 

Nr 430 i Näsviken 1965 09 26. Foto från Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriska museets arkiv, Stockholm

 

Tillbaks