Tillverkningsnr 434 typ BV 20 Nr 106 Voxna älv sedan Hurtig

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Ljusnans Flottningsförening i Bollnäs 29 april 1960. Hon var en av 3 st båtar av den senare typen BV 20 byggda mellan 1956 fram till 1960 som levererades till LFF. Längd 9,30 m. Bredd 2,80 m. Båten hade redan från början en BM motor på 41 hkr och med motornr 2630 Det var detta motornummer som gjorde att det gick att identifiera båten.. De tidigare ägarna Mälarhamnar AB visste att båten var byggd 1960 men inte vilket tillverkningsnummer den hade. Troligen försvann tillverknings skylten då den från början rätt stora hytten bytes mot dagens 1971. Båten hade ett varpspel av typen SM 30. Ruffen skulle vid nybyggnationen isoleras med tjärpapp på masonite och förses med två enkla britsar. Ett bord, två hyllor samt en plåthylla för gasolkök. Bordläggningens tjocklek var 5 mm i fartygskvalitet.

Ett brev kom till red via e posten.
"Startade min tid på Hurtig som dykare och gjorde mycket jobb i farleden runt Köping på 1980 talet. Hurtig gick som hamnbåt på alla jobb med skeppare Danne och Yngve Åstedt  (som även jobbade på bogserbåt Lennart/ ex timmerdragare) Hurtig låg vid inre kajen där också Köpings stora bogserbåt låg, idag ligger där bara fritidsbåtar. Hurtig låg vid ett dagvattenutlopp som aldrig frös på vintern. antagligen så tog det hårt på skrovet med detta ständiga vattenflöde. Flera år senare så flyttades båda båtarna ut till tvärkajen/hamnen och låg där istället men då var Hurtigs skrov så dåligt att den sjönk i dec 2016 Båten bärgade veckan efter med mobilkran ,hörde då att den skulle säljas. 

Mvh Pär Leval
Dyktjänst i Köping AB " 

Båten finns sedan 2018 i Blötberget hos Norells Maskin o Marin.

 

106:an Voxna älv 1965 09 19 . Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museet arkiv Stockholm.


106:an Voxna älv 1965 09 19 . Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museet arkiv Stockholm.

I Bollnäs. Foto Bengt Strandberg 1966 07 07

I Bollnäs. Foto Bengt Strandberg 1966 11 18

Slutflottat på Voxnan för 106:an 1967 07 08 . Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museet arkiv Stockholm.

Hurtig i Köpings inre hamn omkring 1970. Båten köptes till hamnen 1967. På bilden ännu i originalutförande så när som på varpspelet som tagits bort och ersatts med en bogserpåle på aktern. Vi ser också aktern på hamnens dåvarande stora bogserare Runskär som var ett riktigt dockskåp.
Foto Lars Brolin genom Bengt Westin
 

 

Dokument från Köpings hamn genom Dan Nyström

Köping. Foto Red 2007 02 28 .

Köping. Foto Red 2007 02 28 .

Köping. Foto Red 2007 02 28 .

Foto Dan Nyström 2007 07 15

Foto Dan Nyström 2007 07 15

I Köpings hamn Ny skrovfärg sedan sist och brädgången midskepps borttagen. foto Red 2012 04 14 .

Foto Pär Leval 2016

Foto Pär Leval 2016

Efter ett uppdrag i dec 2016 sjönk båten i Köpings hamn. Hon bärgades tämligen omgående och togs som bärgarlön av ett företag i Västerås. Såldes därefter vidare till Mats Norell och transporterades till Blötberget. Det var en tung transport med en massa is i båten och runt nyår var det ordentligt kallt. Så fort Mats fick hem Hurtig gällde det att tömma den på vatten, motorn monterades ur och tömdes på vatten och olja. Efter uppstart verkade det som den hade klarat badet väl.  Foto från reds arkiv jan 2017

 

Tillbaks