Tillverkningsnr 437 typ BVV 4 heter BJØNN

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Bjerkenäs & Co AS. i Oslo den 28 maj 1960. Alltså en av de drygt 50 båtar som levereradees till vårt grannland i väster. Båten vidaresåldes till Drammensvassdragets Fellesflötningsförening. Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Båten var en av de sista som byggdes med Seffle tändkulemotor typ S13 BF på 5 hästkrafter med motor nr 9947 som kraftkälla. Totalvikten är ej angiven på tillverkningskortet. Båten är en liten motorvarpbåt med spel av typen SM 4 vilket är ovanligt för norska båtar. De djupa sjöarna lämpar sig bättre för bogsering än varpning. På Lidwalls tillverkningskort står att den skall byggas öppen med reling runt om. Historien fram till nu känner vi inte till, kanske någon kan fylla på med uppgifter?

 

Vi fick ett e-post om båten

Hei

Har kjøpt en varpbåt typ BVV4 Nr 437 med navnet BJØNN her i Norge, Jeg undras om det fins nogen ritningar slik at jag kan sette båten tilbake i original stand?   

Vennlig hilsen
Gisle Larsen

Sedan kom dessa bilder från Gisle Larsen

Dessvärre kunde vi endast bidra med tillverkningskortet ......

.. och där står att båten skulle förses med reling.....

..så BJØNN är nästan i orginalskick

Sefflemotorn sitter där den ska.

Det verkar bara vara spelet som fattas.

Lidwalls sidan önskar go tur med renoveringen och hoppas att få följa processen i framtiden.. Tack för bilderna Gisle Larsen

Tillbaks