Tillverknings nr  447  typ  BV 15 hette Agnes

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåtsskrov till Kopparfors AB i Norrsundet den 30 juni 1960. Längd 7,50 meter. Bredd 2,50 meter. Båten levererades som ett skrov utan vågbrytare. Motorbädden var förberedd för en Sefflemotor typ S 18 på 20 hkr. Varpspel och motor  höll kunden  med.  Bland anteckningarna står att vikten var beräknad till 1,400 kg men skrovet vägde 1,800 kg i traversen.
I  Norrsundet. Från Lars Brolins Samliing

Red fick 2015 en bild av Lars Brolin från Norrsundet med en okänd båt som vi då trodde var en  BV 12.  Men det fanns ingen båt av den typen var levererad till  Norrsundet
Vid besök i Sjöhistoriskas fotoarkiv våren 2017 hittades ytterligare ett foto av samma båt. På den bilden ses 4 st pollare av typen 618 vilket framgår av leveranskortet. Vi ser att båten drivs av en kulmotor och känner lätt igen skyddet över svänghjulet. Man kan tycka att det är märkligt att bruket i Norrsundent satsar på en kulmotor så sent som 1960 men vi känner vi igen det från andra brukare av Lidwallsbåtar. Uppenbarligen har man en motor av typen S18 som  är i gott skick. Kanske  har både spel och motor tagits ur en äldre utrangerad båt. 
Vidare ser vi tydligt att båten  har notchade spant  som något som Lidwalls började med runt 1954.   

 

Tillbaks