Tillverkningsnr 454 typ BV 20

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Graningeverken, Forsse Bruk den 7 november 1961. Längd 9,00 m. Bredd 2,85 m. Motorn var en BM typ 1113 på 42,5 hkr med tillverkningsnr 5995. Båten hade ett varpspel typ SM 30 för 1000 meters 14 mm lina. Bordläggningsplåten var 5 mm tjock men i bogarna byggdes båten i 6 mm plåt. Propellerdiametern var 850 mm och runt den monterades en korg som skydd. Totalvikten var 6 500 kg.


Nr 454 foto Jörgen Espwall 2018 07 31

Båten var enligt tillverkningskortet byggd med styrhytt. Denna båt var påbörjad utan beställare under slutet av 1960 och det finns antecknat att den skulle sjösättas för provning. Meningen är sedan struken på tillverkningskortet, och istället finns antecknat att sjösättning skett och båten provats tillsammans med representant från kunden. Detta borde ha skett i oktober 1961.

I augusti 2018 inkom bilder på en okänd BV 20 som Jörgen Espwall tagit i trakten av Junsele. Roger Svensson som kört båten berättar att den flyttades till Lövön när flottningen upphörde på Faxälven och brukades till att flytta flyttuvor. Båten låg  på land och hade inte brukats på rätt många år. Var troligen helt i originalskick.
Tillverkningsskylten sitter i hytten. Foto Roger Svensson 2018 08 02Har haft prejdon. Foto Roger Svensson 2018 08 02Kraftpaketet har ett eget rum. Foto Roger Svensson 2018 08 02Styrplatsen ligger akter om maskinen i ett separat utrymme i hytten. Foto Roger Svensson 2018 08 02Spelet. Foto Roger Svensson 2018 08 02
Foto Roger Svensson 2018 08 02Aktern med timmerburen Foto Roger Svensson 2018 08 02Fördäck med kraftverket i bakgrunden. Foto Roger Svensson 2018 08 02

Tillbaks