Tillverkningsnr 464 typ BV 20 Båt nr 220 Skärkällan fr 1968 Fanbyviken,  Fanbyn

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Indalsälvens Flottningsförening med säte i Sundsvall den 23 mars 1961. Fick där nr 220 och namnet Skärviken. Bertil Hagström stod för slutmonteringen. Längd 8,50 m. Bredd 2,85 m. Motorn var en BM typ 1113 på 42,5 hkr med tillverkningsnr 5994. Båten hade ett varpspel typ SM 20 för 1000 meters 14 mm lina. Bordläggningsplåten var 6 mm tjock i bogen till spant nr 7 och 100 mm ovanför vattenlinjen. Resten av skrovet byggdes båten i 5 mm plåt. Propellerdiametern var 850 mm och runt snurran monterades en korg som skydd. Styrhytten gick ut till relingen och var öppen akterut. Totalvikten var 6 500 kg.
 

En ovanlig hytt. Det är vår men lite is ligger kvar på verkstadsgården.
Foto från Leksands lokalhistoriska arkiv, fotograf Rodney Johnson, ingenjör och ritare på Lidwalls.

I Lit 1966 09 20 Överbyggnaden och taket förlängt akteröver
Foto från Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriska museets arkiv, Stockholm

När flottningen upphörde på Indalsälven i slutet av 1960-talet köptes båten av MoDo AB i Husum och brukades för hanteringen av massavedsbuntar som skulle bogseras in till fabriken från lagringsplatser ute vid kusten. Då var styrhytten redan borttagen men varpspelet var kvar. Spelet togs rätt snart bort då båten bara brukades som bogserbåt. När det var slut med sjöhanteringen av massaved såldes båten till Örnsköldsvik. Håkan Sundström som jobbat på båten kommer ihåg att den hade en tillverkningsskylt från Lidwalls och att hon var en utmärkt sjöbåt.

Full fart frammåt. Utanför Husum 1993 07 01 Foto Bengt Sandinge

Utanför Husums massafabrik 1993 07 01 I bakgrunden ses BB nr 523 Rågön. Foto Bengt Sandinge

Fanbyviken på en pråm med mudderskopa Foto Bengt Sandinge 1990 tal

I Husum vid varvet 1972 Foto Håkan Sundström

Det är var allt vi visste om denna båt innan Håkan Sundström återfann båten i sina hemtrakter december 2014.  Det är oss veterligt den enda BV-20 med denna typ av hytt. Det är svårt att se om ratten stod inne i hytten eller om det är dubbla rattar på båten. När vi fick den fina leveransbilden undrade vi som vanligt om nr 464 finns kvar och nu vet vi att så är fallet.

Fanbyviken återfunnen. De stora spygatterna som syns på alla bilder gjorde båten lätt att känna igen. Foto Håkan Sundström 2014 12 23

Den12 januari 2015 företog  Håkan Sundström en expedition i bitande kyla och ymningt snöfall. Med hjälp av motornumret lyckades han identifera båten. Att båten redan 1972 var utan hytt gjorde inte identifieringen lättare men då Håkan nu läst av tillverkningsnumret på motorn visste vi med säkerhet att det var samma båt som på den svartvita leveransbilden. BM-motorn typ 1113 på 42,5 hkr med tillverkningsnr 5994 satt också kvar.
Båten hade stått på land under lång ch var då rustad för att åter bli arbetsbåt. Fanbyviken ägdes i januari 2015 av Firman Högakusten Sjöentreprenader och avsikten  var att använda henne i  skogsbruks- och avverkningsarbeten på öar i Ångermanälven. Det var tänkt att hon skulle dra en pråm med det avverkade virket.

Fanbyviken återfunnen Foto Håkan Sundström 2015 01 15

Fanbyviken återfunnen Foto Håkan Sundström 2015 01 15

Fanbyviken återfunnen. Foto Håkan Sundström 2015 01 15

I Oktober 2016 blev Fanbyviken till salu på Blocket. Då Pråmkompaniet AB:s verksamhet i Skoghall var i växade och tarvade en Lidwallsbåt för rådande behov fick hon ett nytt hem i den soltyngda Värmlänska residensstaden. Dit anlände hon i oktober 2016. Samtidigt enrollerades Helena Lundgren Landin som platschef och förste båtvårdare. Hon var ordentligt meriterad för uppgiften både genom sin formella kompetens och genom sina stordåd på ett och annat skrov på Dyvelstens flottningsmuseum. Det senare i malpåse.

En ny profil på Vänern är på väg. Foto Helena Lundgren Landin 2016 10 20

I bra skick men riktning erfodras. Foto Helena Lundgren Landin 2016

Pollare modell Lidwalls större. Vi tror att de har nr 818. Foto Helena Lundgren Landin 2016 10 20

Snart kölrent. Upprustningen hade startat. Foto Helena Lundgren Landin 2017 02 18

Helena slipade vidare med van hand och vinkelslip. Foto genom Helena Lundgren Landin 2017 05 08

Några dagar senare var det tid för första stryket. Foto Helena Lundgren Landin 2017 05 20

Avgaserna skall ledas ut genom aktern. Nästa punkt var att försöka starta maskinen.
Foto Helena Lundgren Landin 2017 06 01

Namnet skulle dit, snyggt, stilrent och utan krusiduller. Foto och layout Helena Lundgren Landin 2017 06 01Sen fick allas vår Arne Balderud ta sig an den gamla  motorn och  driftsätta båten. En klart delikat uppgift.
Foto Arne Balderud  2017 09 24


Fanbyn sjösatt och idrifttagen. foto Arne Balderud 2018 06 17

 Helena testar inomskärs i Karlstad Foto Svenska Flottningsbåtar 2018 06 23Flottningsbåtsträff i Karlstad / Skoghall. Håkans Sundström från Husum som kört båten när den gick på riktigt fick på nytt greppa ratten.

Foto red 2018 04 14


Åter i drift i riktig industrimiljö och Håkan njuter utan att skämmas det minsta
Foto red 2018 04 14Efter en sommar i sjön efter en väldigt lång landvistelse blev det tid  för vinterförvaring. Här tillsammans med Dragaren 6 
Foto Helena Lundgren Landin 2018 10 22. 

Tillbaks