Tillverkningsnr 475 typ Hamnbåt heter Hamnen reg nr SFC-5121 

Lidwall & Söner AB levererade denna arbetsbåt till Norrköpings Hamnförvaltning i Norrköping 1961 05 05. Längd 8,50 m. Bredd 2,70 m. Motorn var från början en Volvo BM typ 1113 på 42,5 hkr. Båten vägde färdig 4,3 ton och kördes på järnväg.

Hamnen i Norrköping. I bakgrunden ses ms. Kung Karl-Gustaf som under många år trafikerade Uppsala och Fyrisån. Foto Torbjörn Ericson 2012-12-29

 

Delförstoring på Hamnen som båten heter.Foto Torbjörn Ericson 2012-12-17

På tillverkningskortet står bland annat att bordläggningen är byggd i 5 och 6 mm plåt, däcket 4 mm med svetsade vårtor och hytten byggd i 3 mm. Sittbänkar utfördes i ek, motorhuven i mahogny och förarstolen i teak. Styrbords fönster skall vara öppningsbart vilket kan ses på bilden nedan. Om hytten är förlängd akterut med en ruta sedan leveransen känner vi inte till, men så kan det vara. Nuvarande ägere är Svitzer Sverige AB. När de förvärvade båten och från vem är oss obekant.

 

Hela bilden med Svitzers bogserare Björn i Norrköpings Hamn.
Foto Torbjörn Ericson 2012-12-17 genom Christer Samuelsson.

De fem typiska Lidwallspollarna som hade verkstadsnr 3-4980-A kan ses på bilderna. Foto Torbjörn Ericson 2012-12-17

Akterskottet och motorhuven i aluminium tillkom troligen vid ett motorbyte - okänt när - då båten nu har hela 85 KW motorstyrka .Foto Torbjörn Ericson 2012-12-17

Norrköpings Hamn har sammantaget beställt tre hamnarbetsbåtar från Lidwalls. Nr 475 Hamnen var den första 1961. Därefter kom den mindre nr 606 Båtsman 3 1966. Den sista hade tillverknings nr 789 och tillkom så sent som 1979. Nu finns den i Södertälje hamn.

 

Hamnen upplagd i Norrköping 2014-02-17 Foto red.

En typisk Lidwallspollare i Norrköping 2014-02-17 Foto red.

Hamnen upplagd i Norrköping 2014-02-17 Foto red.

Arbete med byte av hylslager pågår. Foto David Karlberg 2016 08 05

Arbete med byte av hylslager pågår. Foto David Karlberg 2016 08 05

Arbete med byte av hylslager pågår. Foto David Karlberg 2016 08 05

Tillbaks