Tillverkningsnr 477 Traktorbåt typ 1 nu heter den Tyrihans

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Bjerkens & Co A/S Oslo för vidarebefodran till Kongsvinger den 30 maj 1961. Troligen var det Skienvassdragets Felles FF i Skien som brukade båten. Längd 5,3 m. Bredd 2,6 m. Totalvikt 3 375 kg. Originalmaskinen var en Bolinder Munktell 1113 på 42,5 hkr. Den sitter troligen ännu i båten. Byggd i 6 mm plåt. Den byggdes utan schaktblad, som det står i leveranskortet men med en prejbalk i fören.

Det är Håkan Larsson i Torsby som vid ett besök på Haldenvassdragets Kanalmuseum i Örje uppmärksammade denna norska traktorbåt. Museet ligger utefter E 18 strax väster om svensk-norska gränsen, väster om Årjäng. Hur båten kommit till museet och dess historia är för oss okänd. Efter några mail till Norge fick vi tillverkningsnumret på båten.

Tack till alla inblandade på båda sidor gränsen!!!

Tyrihans i Ørje Norge Foto Helena Lundgren Landin 2015 05 10

Tyrihans i Ørje Norge Foto Helena Lundgren Landin 2015 05 10

Foto Håkan Larsson 2008 08 26

Foto Håkan Larsson 2008 08 26

Tyrihans i Ørje, Norge 2013-07-08 Foto: Krister Nilsson

 

Tillbaka