Tillverkningsnr 483 typ BV 15 kallades i en utredning 1971 Varpbåt 3

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Holmens Bruk och Fabriks AB Boardavdelningen i Sparreholm den 7juli 1961. Längd 7,00 meter. Bredd 2,50 meter. Båten levererades med hytt och propellerkorg. Motorn var en BM 1052 på 23 hkr. Spelet var av typen SM 10. Bland anteckningarna står att vikten var beräknad till 3 700 kg. Bordläggningen är byggd i 5 mms plåt. Vi tror i mars 2015 att det är just den båten som ses på bilderna nedan.

I april 1971 inventerade Holmens bruk sina varpbåtar i Hallstavik. Denna kallades Varpbåt 3 och var i gott skick skrovmässigt men motorn var defekt. Utredaren föreslog motorbyte och att spelet och styrhytten skulle tas bort. Att det blev så ser vi på bilderna nedan för red kan inte annat än tro att det är just denna båten som är BV-15 nr 483 även om den 1971 blev en BB 15. Båten har nu mer en trecylindrig, luftkyld Deutzmotor. Sedan sjötimmerhanteringen lades med i mitten av 1980-talet har bruket använt båten som arbetsbåt. Företaget har ansvar för sjömärkena och fyrarna i inseglingsrännan till Hallstavik och dessa underhålls med hjälp av denna båt. Tack Sven för dessa bilder och uppmätningen av båten. Extra roligt med en BV-15 som ännu har en funktion att fylla..

Eftersom nyttan av båten på 2010-talet blev allt mindre och den i verkligheten opererades av Roslags Bogser AB i Hallstavik såldes båten dit i november 2015

Varpbåt 3 i Hallsta. Foto Sven Olsson 2015 03 11

Tillverkningskortet. Lidwallssidans arkiv

Varpbåt 3 i Hallsta. Foto Sven Olsson 2015 03 11

Färgstänk från fyr och bojmålning ses tydligt Foto Sven Olsson 2015 03 11

Motorn som installerades sommaren 1971. Foto Sven Olsson 2015 03 11

Varpbåt 3 i Hallsta. Foto Sven Olsson 2015 03 11

Vinter i Hallstavik och dags för upptagning av en stycke BV 15 båt.

Bogserad bland isflaken av rederiets Hallsta III Foto Sven Olsson 2016 01 06

Lyft med en Åkerman H 25 A Foto Sven Olsson 2016 01 06

En del lös barlast medföljde Foto Sven Olsson 2016 01 06

Så där ! Lastad och klar. Foto Sven Olsson 2016 01 06

 På torra land. Foto Christer Samuelsson  2017 06 29

Tillbaks