Tillverkningsnr 490 Traktorbåt typ 1 byggd som Preja 2

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Dalälvarnas Flottningsförening  juni 1961.
Längd 5.40 m Bredd 2.60 m Djupgående 1.20 m.. Byggdes för DFF som Preja 2 och såldes 1972 04 10 tillsammans med Preja 3 till Umeå Flottnngsförening för den facila summan av 30 000 kr. Där slutar vårt spår efter P 2.


Preja 2 i timmret vid Täktens skilje vid okänd tidpunkt. Fotot i Lidwalls samling i Leksands lokalhistoriska arkiv

Tillbaks