Tillverkningsnr 497 Traktorbåt typ 1 byggd som Preja 8 heter nu Pontus

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Dalälvarnas Flottningsförening den 16 april 1961. Längd: 5.40 m Bredd: 2.60 m Djupgående: 1.20 m. Vi kan nu ange tillverkningsnummer på denna traktorbåt då stora delar av ägarkedjan är obruten. Byggdes för DFF som Preja 8 och såldes 1972 till Siljanssågen i Mora.

 

Pontus i Fyrisån. Foto red 2015 10 17

Preja 8 i Mora utanför Sanda och Siljans Sågverk AB. Vi denna tid förvarade sågverket ännu timret i Siljans vatten, se timmerbunten akter om båten. Foto Red aug 1978

Sågen sålde okänt år båten vidare till Mora Trailertransport i Mora som runt 1980 sålde till Kenneth Lindberg på Södra Ingmarsö. N är den kom till Stockholm satte han omedelbart båten i arbete med att muddra dammarna i Drottningholms slottspark. Senare utlånad till Karlsrovarvet i Norrköping, troligen förvärvad av varvets ägare som nuvarande ägaren köpte båten av 1998. Vi anser det sannolikt att Pontus just är nr 497.

Fakta från rederiets hemsida: Längd: 5.40 m Bredd: 2.60 m Djupgående: 1.20 m Motor: Deutz FGL 912, 6-cyl. 80 kW. Båten har en nytillverkad löstagbar aluminiumhytt. Backslagsreducering: 3:1 Dragkraft: ca 1000 kg. Fart: Max 7 kn. Marsch: 6 kn.

 

Pontus i orginalutförande i Beckholmssundet Stockholm.
Foto Edbergs Rederi 1997.

 

Denna traktorbåt är förmodligen den finaste av dessa kvarvarande båtar. Den ägs och brukas av ett litet bogserrederi i Uppsala. foto red. i september 2009

Båten är snyggt och ändamålsenligt ombyggd av nuvarande ägaren. Han förvärvade båten i Stockholmstrakten för ca 12 år sedan. Då var den fortfarande i orginalskick och hade ägts av Karlsro varv i Norrköping. Något minne av en tillverkningsskylt från Lidwalls har ej nuvarande ägaren . Kanske var den borta redan då. Foto red. i september 2009

 

2009-10-29 fick vi ett antal bilder tillsända av Edbergs Rederi som visar Pontus i verksamhet på Fyrisån i Uppsala

Båten har idag en luftkyld 6 cylindrig Deutz motor och används bla. till bryggbyggen samt att bogsera den bastuflotte Edbergs Rederi i Uppsala äger. Foto Edbergs Rederi.

Pontus bogserar husbåt vintertid i Uppsala. Foto Edbergs Rederi.

På Fyris med rederiets bastuflotte. Foto Edbergs Rederi.

Bogsering av haverist. Foto Edbergs Rederi.

Ännu en husbåtsbogsering. Foto Edbergs Rederi.

Rederiets flotta, bogserarna Hervor, Pontus samt bastuflotten.
Foto Edbergs Rederi.

Pontus i Fyrisån. Foto red 2015 10 17

 

Se fler bilder om Pontus på rederiets hemsida

Tillbaks