Tillverkningsnr 500 typ BV heter Tev

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Ljusnans Flottningsförening i Bollnäs 2 juni 1962. Längd 13,00 m. Bredd 3,80 m.

Båten hade från början en Deutzmotor på hela 230 hkr och med motornr 30,70347/54. Båten vägde ca 15,8 ton. Tev var en ren bogserare och byggdes för att dra timmer på Orsjön. I Lidwalls leveransdokument står att stationsorten är Bollnäs, men även Orsjön är nämnt. Vidare står det att namnet är Tev och nr 110, som kan vara flottningsföreningens inventarienummer. I dokumentet står vidare att båten skall byggas heldäckad med propellerdysa och manskapsutrymme. Flottningen på Ljusnan lades ned 1968 och båten såldes samma år till Skånska Cementgjuteriet/Skanska för att brukas vid byggandet av Ölandsbron. Förtsatta öden är därefter för oss okända. Det här är en av de sista båtarna av de vi kallar Lidwalls större bogserare,  länge saknade vi bild på henne. Skrovet känns bekant men överbyggnaden modernare och harmonierar snyggt .

Tev på Orsjön Foto Jan Christer Lund 1962

Lidwallssidan fick sedermera kontakt med Jan Christer Lund som fotat båten i Orsjön då den var alldeles ny 1962. Jan Christer berättade att skepparen väntade på en reparatör från Stockholm. Han var inte alls nöjd med maskinens gång och hade varit skeppare på den ångbåt med samma namn som nya moderna Tev ersatte. Skepparen fördrog ångdriften men den gamla Tev var redan under skrotning. En resa med timmersläp över sjön tog 30 timmar och man hade ett eget vaktsystem. Det var 2 mans besättning på Tev och när man kom till en ö (som red tror var Långön där LFF hade en depå - nu servering och bad sommartid) rodde avlösande besättning ut från ön och de som startat bogseringen återvände till ön för frivakt.

Tev på okänd plats 1965 07 11 . Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museet arkiv Stockholm.
Från en film tagen 1968 den sista flottningssomaren på Ljusnan

Finns hon kvar idag undrar vi nyfiket?? Red är som vanligt tacksam för alla tips.

 

Tillbaks