Tillverkningsnr 501 typ BV 20 nu Afrikas Drottning

Lidwall & Söner AB levererade denna motorbogserare till Skellefteå Stads Kraftverk i Skellefteå den 24 April 1962. Längd 9,00 m. Bredd 2,85 m. Beräknad avsändningsvikt var 6,5 ton. Motorn var en BM typ 1113 BR med motornr 9161 på 42.5 hkr. Den gör ännu god tjänst ombord. Båten var försedd med styrhytt och varpspel typ SM 30 för 1200 meter 14 mm vajer.

Kan det vara nr 501 i tidig april 1962 ?  Sen vår stämmer med vattennivån i älven och tjock is efter stränderna. Om vi visste vilken liten passbåt som låg akter om BV 20 båten skulle tidpunken säkrare fastslås !   En provkörnings bild från Leksands Lokalhistoriska arkiv

Afrikas Drottning BV 20 nr 501 i Vrångö hamn fotad av Christer Samuelsson 2012-09 -09.

I Gävle foto Christer Samuelsson 24 maj 2008.

2003 köpte Gerdavarvet i Gävle denna båt från Umeå där den brukats för mindre reparationer på kraftverksdammar. Båten, som då var i orginalskick med motorn inne i styrhytten, togs med lastbil till Gävle.

På Gerdavarvet, som byggt en replika av den kända Gävlebriggen Gerda, byggs vår Lidwalls båt om under vintern 2004. Delar av den gamla styrhytt återanvänds men motorn placerades utanför hytten vilket avsevärt sänkte ljudnivån. Det var tänkt att nr 501 skulle användas för att assistera fartyg som skulle slipdras vid Gerdavarvet och mindre kajjobb i Gävle hamn.

Av allmän varvsverksamhet blev det inte så mycket som var tänkt vid Gerdavarvet varför båten 2008 såldes vidare till ett muddringsföretag i Gävle. I september 2010 blev båten utbjuden till försäljning på Blocket, då var Hakan Dredging Company AB säljare. Priset var satt till 85 000 kr.

 

 

Leveranskortet i reds samling

I Gävle foto red. 24 maj 2008.

I Gävle foto Christer Samuelsson 24 maj 2008

Motorinstallationen foto Håkan Larsson aug 2010

foto Håkan Larsson aug 2010

Styrhytten. foto Håkan Larsson aug 2010.

I september 2011 är båten åter till salu, men då finns den i Strömstad. Följande bilder är från Fredrik på Jordala Bygg och Entreprenad, som är säljaren.

 

Foto Fredrik på Jordala Bygg och Entreprenad

Foto Fredrik på Jordala Bygg och Entreprenad

Foto Fredrik på Jordala Bygg och Entreprenad

I december 2011 får vi ett mail att båten har nya ägare;

Tjena,

Ville bara meddela att Afrikas Drottning har bytt ägare och hemmahamn. Jag köpte båten i september från Strömstad och drog ner den på lastbil till Fiskebäck, Göteborg. Hemmahamn är numera på Vrångö i Göteborgs södra skärgård. Ägare är Vrångö lyft & bygg AB, och båten ska användas till diverse jobb och transporter mellan öar. Till våren ska jag se till att skicka över lite nya bilder på henne
Tack för en fin sida! Ha de gött!

Marcus Sjöberg
Vrångö lyft & bygg ab

Lidwallssidans flitige meddelare och fotograf Christer Samuelsson hittade båten på just Vrångö

I Vrångö Hamn foto Christer Samuelsson 2012-09 -09

I Vrångö Hamn foto Christer Samuelsson 2012-09 -09

Vrångö Hamn foto Christer Samuelsson 2012-09 -09I november 2018 är båten till salu på blocket  Foto Marcus SjöbergI november 2018 är båten till salu på blocket. Förefaller legat på land ett tag.  Foto Marcus Sjöberg

Förefaller legat på land ett tag.  Foto Marcus Sjöberg

Tillbaks