Tillverkningsnr 504 typ BB Oden

 

Lidwall & Söner AB levererad denna Bogserbåt Storsjön - Övre Indalsälvens Flottningsförening med säte i Östersund den 19/5 1962. Längd 12,40 m. Bredd 3,50 m. Oden var en ren bogserbåt och inte försedd med varpspel. Beräknad vikt 13,5 ton. Bordläggningen byggdes i 6 mm fartygsplåt. Maskinen, som i orginal var en begagnad Deutzdiesel typ SA517 på 155 hkr tillhandahölls av.beställaren. Så även propelleraxeln ( dim 110 mm ) och propellern. Trafikerade sjön Näckten men flyttades efter några år till Storsjön. När flottningen tog slut 1970 såldes båten, okänt till vem. Hon har ägts av Roslagens Sjöentreprenad i Norrtälje med registreringsnummer är SFC 5052. Under våren 2012 var båten till salu men ny ägare är för oss okänd. Båten har i oktober 2012 Gävle som hemort.

Oden i Gävle hamn Foto Christer Samuelsson 2012-10-05

Oden i Storsjön Foto Bernt Fogelberg 1966

Oden 1966 02 11  . Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museet arkiv Stockholm.

Storsjön. Foto flottningsinspektorn Hjalmar Franzén 1966 genom Magnus Blix

Storsjön Foto flottningsinspektorn Hjalmar Franzén 1966 genom Magnus Blix

Utanför Waxholm Foto Christer Samuelsson juni 2007

Under större delen av år 2008 användes båten till byggnation av nya kajer i Hammarby sjöstad. Jan 2008 Foto Red.

Hammarby sjöstad. Foto Red. Mars 2008

Hammarby sjöstad. Foto Red. Augusti 2008

Oden vid det gamla varvet Hammarbyverkendär det kommer att bli nya och sjönära bostäder. Foto A Winter 2008.

Oden vid bygge av bensinmack och affär vid Linanäs på Ljusterö 
Foto Christer Samuelsson
den 21 maj 2010.

 

Tillbaks