Tillverkningsnr 504 typ BB Oden

 

Lidwall & Söner AB levererad denna Bogserbåt Storsjön - Övre Indalsälvens Flottningsförening med säte i Östersund den 19/5 1962. Längd 12,40 m. Bredd 3,50 m. Oden var en ren bogserbåt och inte försedd med varpspel. Beräknad vikt 13,5 ton. Bordläggningen byggdes i 6 mm fartygsplåt. Maskinen som i orginal var en begagnad Deutzdiesel typ SA517 på 155 hkr, tillhandahölls av.beställaren. Så även propelleraxeln ( dim 110 mm ) och propellern. Trafikerade sjön Näckten men flyttades efter några år till Storsjön. När flottningen tog slut 1970 såldes båten, okänt till vem. Senast kända ägare är Roslagens Sjöentreprenad i Norrtälje. Nuvarande registreringsnummer är SFC 5052. Under våren 2012 var båten till salu och nuvarande ägare är för oss okänd. Båten har i oktober 2012 Gävle som hemort.

Oden i Gävle hamn Foto Christer Samuelsson 2012-10-05Oden i Storsjön Foto Bernt Fogelberg 1966

 

Oden 1966 02 11  . Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museet arkiv Stockholm.

Utanför Waxholm Foto Christer Samuelsson juni 2007

Under större delen av år 2008 användes båten till byggnation av nya kajer i Hammarby sjöstad. Jan 2008 Foto Red.

Foto Red. Mars 2008

Foto Red. Augusti 2008

Oden vid det gamla varvet Hammarbyverken, som kommer att bli nya och sjönära bostäder. Foto A Winter 2008.

 

Oden vid bygge av bensinmack och affär vid Linanäs på Ljusterö  Foto Christer Samuelsson den 21 maj 2010.

 

Tillbaks