Tillverkningsnr 522 typ BV 15


Lidwall & Söner AB levererade troligen denna motorvarpbåt till Lule älvs Flottningsförening den 29 mars 1963. Längd 7,00 m. Bredd 2,50 m. Längd 6,55 m. Bredd 2,50 m. Båten byggdes i 5-4 mm plåt. Varpspel av typ SM 10. Motorn var en BM 1052 på 23 hkr. Båten hade ett spel av typen SM 20 för 12 mm lina.

Vid besök i Öregrund den 20 april 2002 hittade red en Lidwallsbåt vid småbåtsvarvet Grepen Marina, grönmålad och i originalskick, som enligt uppgift kommit från Kalix. Ägare var Gävle Sjösanering AB. De ägde 2011 12 10 ännu båten. Då var den blästrad och målad i samma ljusgröna nyans som på fotona nedan och förvarades inomhus.

Båten, som inte har haft något känt namn var helt komplett med maskin och varpspel och red tror sig minnas att det satt en tillverkningsskylt från Lidwalls i fören. Dessvärre antecknades inte typ och nummer, reportageresan till Öregrund 20 april 2002 företogs innan någon vettig människa hade en tanke på att räkna ihop Lidwallsbåter.

På Facebook kommer ibland uppgifter fram som kan leda till en identifiering av våra okända båtar. Här ett tidningsurklipp från Piteåälven 1982 som blev den sista flottningssommaren där. Varför skulle båten i tidningen vara just nr 522 som då borde vara samma båt som i Öregrund 2002? Fem båtar av nya typen BV 15 såldes till Luleå FF där flottningen slutade1970. Båtarna borde kommit vidare till grannälvarna, Kalix och Pitå där flottningen pågick ända till 1982! Det förhöjda fördäcket som både tidnings- och Öregrundsbåtarna har var inte vanligt på BV 15 typen. Detaljer som lyftöglan överensstämmer också. Uteslutningsmetoden! Det var i dec 2019 bara nr 494 och 522 som ej var återfunna av de moderna BV 15-båtarna. Denna ser ut att ha radialkylare så som 522 skulle ha. Alla tips som kan belägga eller kullkasta vår teori mottages tacksamt!!!


Okänd BV 15 båt i Öregrund Foto Red 2002 04 20

ÖregrundFoto Red 2002 04 20

ÖregrundFoto Red 2002 04 20Foto Red 2002 04 20

Tillbaks