Tillverkningsnr 545 typ traktorbåt 1 hette TRAKTORBÅT 1

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Umeå Flottningsförening i Umeå den 8 april 1964. Längd 5,30 m. Bredd 2,6 m. Vikt 3 300 kg. Motor Bolinder Munktell typ 1113 BR med 42,5 hk. Ersattes 1974 av en Volvo Penta på 60 hkr. Båten byggdes i 6 mm plåt och var försedd med en så kallad prejbalk i fören. Saknade vad vi kan se den hydrauliska timmergaffeln.

Vi fick tips om båten redan sommaren 2012 från Jan Erik Gullback och kort därpå inkom passligt foton från Bengt Westin och Magnus Häggström. Båten stod på Umeå FF:s gamla depå Öna utanför stan, förmodligen privatägd. Motor, hylsa och axel samt propeller saknades.

I juli 2013 skulle området rensas och det fanns risk att båten skulle skrotas. Thomas Johansson i Eksjö hade haft en fråga ute om att köpa just en traktorbåt på Lidwallssidan och den annonsen såg säljaren i Umeå. Så båten hamnade alltså i Eksjö 2013.


Traktorbåt 1 på Öna hos UFF. foto Bernt Fogelberg 1969 04 07 i Sjöhistoriska Museets arkiv Stockholm

Troligen Traktorbåt 1 i aktion på Umeå älven Foto Bengt Björkman 1980 10 29

Foto Bengt Westin 2012 08 09

Foto Magnus Häggström 2012 08 09

Timmerburen är kvar . Foto Magnus Häggström 2012 -08 - 09

Tillbaka