Tillverkningsnr 545 typ traktorbåt 1 hette just TRAKTORBÅT 1

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Umeå Flottningsförening i Umeå den 8 april 1964. Längd 5,30 m. Bredd 2,6 m. Vikt 3 300 kg. Motor Bolinder Munktell typ 1113 BR med 42,5 hk. Ersattes 1974 av en Volvo Penta på 60 hkr  Båten byggdes i 6 mm plåt och var försedd med en så kallad prejbalk i fören. Saknade vad vi kan se den hydrauliska timmergaffeln.


Traktorbåt 1  på Öna hos UFF. foto Bernt Fogelberg 1969 04 07 i Sjöhistoriskas arkiv Stockholm

Foto Bengt Westin 2012 08 09

Foto Magnus Häggström 2012 08 09

Vi  fick tips om båten redan sommaren 2012 av Janne Gullback och kort därpå inkom passligt foton från Bengt Westin  och Magnus Häggström. Båten stod på Umeå F.F:s gamla depå Öna utanför staden, förmodligen privatägd. Motor, hylsa och axel samt propeller saknades.


Timmerburen är kvar . Foto Magnus Häggström 2012 -08 - 09

I juli 2013 skulle området rensas och det fanns risk att båten skulle skrotas. Thomas Johansson i Eksjö hade haft en fråga ute om att köpa just en traktorbåt på Lidwallssidan och den annonsen såg säljaren i Umeå. Så båten hamnade alltså i Eksjö 2013, om någon renoveringsplan föreligger känner vi inte till.

 

Tillbaka