Tillverkningsnr 546 Traktorbåt typ 2 Tr Å senare Tråget.

Lidwall & Söner levererade denna traktorbåt till Stora Kopparbers Bergslag i Falun och Åsens karftverk i övre Österdalälven i april 1964. Längd 5,7 m. Bredd 2,9 m. Originalmaskinen var en Bolinder Munktell typ 1113 på 42,5 hkr. Den hade ursprungligen en hydrauliskt lyftbar timmergaffel. Vikt 3,400 kg. Båten behövdes  för att knuffa det flottade timret på den nyskapade Åsensjö ned i flottningsrännan. Därför fick båten det livfulla namnet  Tr Å  påmålat på bogen. 1976 finns båten vid Insjöns Sågverk i Siljansregionen, Båten ägdes då av ett företag från Ludvika som bägade sjunktimmer i regionen. Nedan skriver Håkan Larsson om Tråget, som båten då hette. Tr Å blev Tråget.

Tr Å i Insjön Juli 1976 Foto A Winter.

Tr Å i Insjön. Till vänster tillverkningsskylten och instruktion för Bolindermotorn. Kedjan till ratten har hoppat av. Juli 1976 Foto A Winter.

Tr Å i Insjön Juli 1976. Sågen förvarade sitt timmer i vattnet ändan in på 1980-talet. Foto A Winter.

 

"I början av 1990-talet bedrevs sjunkvirkesbärgning i Frykensjöarna av en firma som tidigare hade bedrivit liknande verksamhet i Siljan. Firman flyttade en del av sina maskiner och båtar till Fryken på hösten 1990 och påföljande år hämtade man den utrustning som dittills hade stått kvar i Mora. En prejbåt, vilken arbetslaget kallade ”Tråget”, stod uppställd i närheten av kajen i Oleby under ett á två år, men den har aldrig varit sjösatt i Fryken. När sjunkvirkesupptagningen hade avslutats i Frykenflyttade firman en del av sin utrustning till Karkerudsdammen i Klarälven, medan ”Tråget” såldes till en privatperson i Deje"

Vid Olebys skiljeställes kontor. Foto Håkan Larsson - våren 1992

Vid Oleby. Huset är numera rivet. Foto Håkan Larsson - våren 1992

Båten 2003 i Deje. foto L. Larsson.

Tråget i Deje Efter detta besök är vi helt säkra på att det är just nr 546 vi ser. Foto red juli 2011 

Trycker i skogen. Foto Mårten Olsson 2013

Fotostudie av en traktorbåt

Foto Helena Lundgren Landin 2015 01 09

Hooked on a feeling eller tvärtom ? Foto Helena Lundgren Landin 2015 01 09

Under våren 2015 flyttades båten från Deje till Karlstad. Foto Urban Sondell.

2017Efter en lång period i overksamhet  och förfall handlar Emil  in fartyget  och  tar det hem i Dalarna igen. Foto Emil Gustafsson 2017 08 18


Avlastad bland knutar och röda  timmerhus. Foto Emil Gustafsson 2017 08 18


Så några dagar senare. Maskinen som stått i vatten är öppnad, rengjord, åter stängd och startad.
Provkörd på land och nu sjösatt och här på tur ute på Dalälven .
Nu räds inte redaktionen  att utbrista  Vilken prestation  Vi är djup imponerade.
Foto Erik Gustafsson 2017 08 24Du som är med i vår Facebookgrupp "Lidwallsbåtar på nätet" Kan som bonus klicka på länken och se hur det rör sig!
  https://www.facebook.com/erik.gustavsson.73/videos/1827525823931753/
Tillbaka