Tillverkningsnr 547 typ Motorbåt heter Båtman 2 senare Ada

Lidwall & Söner AB levererade denna arbetsbåt till AB Klippans Båtsmansstation i Göteborg den 28 april 1964. Längd 7,80 m. Bredd 2,35 m.Vikt 3 350 kg. Motorn var en Volvo Penta MD 38 nr 16593 på 42,5 hkr. Bordläggningen utfördes i 4- 5 mm plåt. Däck, styrhytt och sarg i 3 mm. plåt. Företaget förtöjer stora fartyg i Göteborgs hamnar, har 30 anställda och bildades redan 1911. Läs mer på företagets hemsida
Provtur på Österdalälven i april 1964 Foto från Leksands Lokalhistoriska arkiv

Båtman 2 i Göteborgs Hamn. foto AB Klippans Båtsmansstation

Redaktionen tog kontakt med företaget och fick omedelbart trevlig respons. Vi återger ett e-post från feb 2010.

Hej Anders!
Båtman 6 som jag skickar över till dig är byggd 1956 men var då öppen. 1961 byggde vi på en styrhytt som är gjort på Gotenius varv. Har dock inget tillverkningsnummer på båten.
1962 byggde vi ytterligare en båt, Båtman 2 som vi tyvärr fick skrota på slutet av 70-talet. Tror att Frog Dyk köpte båten från skroten då.

Med Vänliga Hälsningar
Magnus Arvidson
VD
AB Klippans Båtmansstation
414 51 GÖTEBORG


Båtman 2 assisteras av Båtman 6 i Göteborgs Hamn okänt år. Foto AB Klippans Båtsmansstation

Vi tackar för bilder från AB Klippans Båtsmansstation i Göteborg och välkomnar tips om du har kunskap om var nr 547 Båtman 2 finns idag eller om hon är skrotad, Så skrev vi 2010. Senaste ägaren var Frog Dyk i Göteborg som förvärvade båten från en skrot i staden. Nya uppgifter kom fram och idag anser vi att båtens är upphittad. Båten såldes från Göteborg okänt när, till ett sällskap i Lysekil som tänkte bruka den som dykbåt, men intresset ebbade ut och båten blev åter till salu. Runt 2007 köpte Thomas Johansson henne. Han tänker ha båten som arbetetsbåt i sjön Sommen.. I Lysekil hette båten troligen Ada

Foto Thomas Johansson i nov 2007

Foto Thomas Johansson i nov 2007

Klippan Foto Thomas Johansson i feb 2008.

Klippan Foto Thomas Johansson i feb 2008.

Tillbaks