Tillverkningsnr 553 Bogserbåt Dragaren 3

 

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Klarälvens Flottningsförening i Råda den 24 april 1964. Längd 7,75 m. bredd 2,50 m. Vikt 3 700 kg. Originalmaskinen var en Volvo Penta-diesel typ MD 67C på 95 hkr. Den sitter troligen ännu i båten. Bordläggningen är i 5 mm plåt. Propelleraxeldiametern är 7 mm. Båten var odäckad med en öppen styrhytt och dysa runt propellern som hade diametern 855 mm. Båten var framtagen enbart för bogsering och för ritningen stod Richardssons ingenjörsfirma i Karlstad.

Tillverkningsskylten Foto Bengt Sandinge 2016 02 16

Dyvelsten 1966 Foto från Bernt Fogelbergs samling på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Dragaren 3. Foto Stig Johansson i Knoände 1968

Dragaren 3  i Löved  Foto Bernt Fogelberg 1970 10 17

Flottningen är slut. Båten upplagd i Dyvelsten Foto Håkan Larsson 1992. 

Avklädd och till salu. Foto Bosse Stolt Juli 1992

Båten köptes 1992 av Sandinge Bogsering & Sjötransport i Lysekil som sålde vidare till Munkdals Båtklubb, troligen 1994.

 

Båten som i klubben kallas Dragaren användes till att flytta bryggor och bojar. Foto Munkedals BK 2008.

Foto Munkedals BK 2008.

Lidwallssidan vill tacka Olle i MBK för bilderna och trevlig e-post. Foto Munkedals BK 2008.

Båten skulle 2010 gå till skrot men togs omhand av Peter Jonsson i Deje. Foto red 2011 07 07

Ett omfattande renoveringsarbete har påbörjats. Foto red 2011 07 07

Tillbaka