Tillverkningsnr 56 typ BVV 10 i Hammarö. Heter nu Bam-Bam

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Sulfat F.a Göta Karlstad Arvika 1949. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Motorn var en Bolinder 1W3 M15. Länge var båten känd av oss men oidentifierad. Under Flottningsbåtsträffen i Karlstad 2018 fick gåtan sin lösning!  Mer om detta längst ner på sidan men först våra vedermödor i kronologisk ordning.

Vi sände tidigt ut en fråga och Lars Larsson tog ett av våra spörsmål som förevändning för en mc-tur. Vi erhöll tacksamt bilder på denna båt som gick som arbetsbåt i Möruddens fritidsbåtshamn på Hammarö utanför Karlstad.

Lars skriver

" Inga spår efter skylten och lådan rymmer säkert en högtrycksdiesel. Inget namn och ingen vid bryggorna som visste ursprung. Men nog fanken måste det vara ett Lidwallsbygge!?" ”Hör med de äldre gubbarna” sa en man i 60-65 årsåldern, men ”det kan vara en gåva från Skoghallsverken som så mycket annat här”.


Ja, visst är det en BVV 10, På frontskottet ovanför luckan syns de fyra hålen där tillverkningsskylten suttit fast.

Det ser inte ut att denna båt gått särskilt mycket i timmer. Den har inga "skvättbord" dvs förhöjda fribord och det kan kanske underlätta en identifiering. Alla BVV 10 Skoghallsverken köpte direkt från Lidwalls hade skvättbord. Vi kunde på detta stadium således utesluta Skoghallsverken

Alla foton ovan Lars Larsson.

Efter Lars Larssons spaning var vi snäppet klokare men fortfarande var den oidentifierad. Arne Balderud fortsatte sökandet efter fakta runt denna båt. Motorn befanns vara  en gammal Peugeot med backslag. Tidigare ägare skall ha varit Karlstad sjöscouter eller Karlstads segelsällskap. Undersökningen fortsatte.

I Skoghallmed klubbvimpel och namn påmålat.  Foto Roger Wikström2014 06 30


En av våra flitiga spanare, Helena tog sig till Mörudden  och besökte den vid tidpunkten okända Bam-Bam 
Foto Helena Lundgren Landin 2017 08 05


Nytt är spelrullen i fören. Båten används och ser välhållen ut.  Foto Helena Lundgren Landin 2017 08 05    


En båt som flottningsbåtsivrarna i Klarälven gärna räknar in i sin krets Foto Helena Lundgren Landin 2017 08 05Nyss sjösatt. För övrigt tomt i småbåtshamnen.
Foto Helena Lundgren Landin 2018 04 15

Ett spår dök upp i juni 2018. Ett ögonvittne verifierar att Karlstads Sjöscoutkår förfogat över båten före båtklubbens tid. Vittnet, själv gammal scout säger sig ha en svag minnesbild att den kan ha gått i Bergslagskanalen.
Sen kom genombrottet! Båten deltog i den mycket uppskattade flottningsbåtsträffen i Karlstad i juli 2018. Med på träffen var också Håkan Sundström (f.ö ägare tillBVV 10 nr 57). Håkan lyckades nosa reda på en person som kunde lokalisera originalmaskinen, denne återkom med uppgiften att det varit en Bolinder. Därmed var saken klar! BAM-BAM är nr 56, den ene av endast två BVV 10:or som haft detta fabrikat vid den tidpunkten. Den andra är Håkans nr 57. Roligt att kunna korta okända listan och ge ägarna ytterligare en pusselbit i historien.

BAM-BAM deltar i flottningsbåtseskadern i Karlstad som en av 10 Lidwallsbåtar i Skoghallsådran  Foto red 2018 07 14


2019 dyker ytterligare en pusselbit i den då kända båtens historia. På underliga vägar. Den yngre av redaktörerna som vid tidpunkten lönearbetade var begåvad med en chef som visat sig vara uppvuxen i Skoghall. När boken om Lustenbåtarna utkom 2018 förärades Fredrik Grip med ett av författaren signerat exemplar som vid juletid medfördes hem till fadershuset. Fadern och sonen gladdes över den fina boken och mindes med rörelse timret i älvfåran. I augusti överhör red en diskussion vid fikabordet om sommarjobb:

-Jag tömde latrintunnor i Hammarö skärgård en sommar.  Jag och en kompis körde två dar i veckan med en plåtbåt! Red högg direkt och inledde en djupintervju. Det var i slutet av 80-talet, sommarjobb för Hammarö Kommun. Byta dasstunnor vid kommunala bad och fritidsanläggningar på de närmaste väneröarna. Båten låg vid Möruddens båtklubb, var orange och hette BAM-BAM!

Tunnorna hade lämnat starkare avtryck i minnet än motorn. Det lär ju inte varit Bolindern men enligt vad Fredrik mindes lät den inte som andra båtar. De badande Hammaröborna kände också igen ljudet och båten och höll sig ur vägen för de framryckande kommunalarbetarna.


Även Flottningsbåtsträffen 2019 hedrades med BAM-BAMs närvaro. Foto red 2019 07 13

Redan i sjön för en ny säsong. Foto Helena Lundgren Landin 2022 05 04


Bam-Bam var inte med i Skoghall på Flottningsbåtsdagen 2023 med sjösatt var hon, Foto red 2023 07 15

Tillbaks