Tillverkningsnr 561 typ BV 20 hette  Spoven

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt  till Skellefteåälvens fFlottningsförening i Skellefteå den 10 februari 1965. Längd 9,00 m. Bredd 3,20 m. Beräknad avsändningsvikt var 6,5 ton. Motorn var en BM typ 1113 BR på 42.5 hkr.  Båten var försedd med styrhytt och varpspel typ SM 30 för 1200 meter 14 mm vajer.

2018 05 12 kom det ut en annons på Blocket.se från Umeå. Det var Roland Mårtensson som sålde en båt han köpt för ca 10 år sedan. Dåvarande ägaren, även han i Umeå, visste att båten kom från just Skellefteåälvens Flottningsförening. Båtens längd och utesluningmetoden gör att den till vidare får vara nr 561. Det är allt vi visste om denna båt i maj 2018 men helt klart är att det är en Lidwallsbåt. Roland köpte båten som ett tomt skrov men har skaffat motor, en Scania D8 med backslag samt propelleraxel. Skrovet är i gott skick.  Insikt att han inte hade tid att färdigställa båten gjorde att den blev till salu på Blocket.se
Omisskänsliga former. Foto Roland Mårtensson

En typisk  Lidwallare. Foto Roland Mårtensson


Tätspantad Foto Roland Mårtensson

Tillbaks